تبلیغات
صابون بابونه

اشعار فرخی سیستانی

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:شنبه 27 آبان 1396-01:24 ب.ظ

اشعار فرخی سیستانی

اشعار فرخی سیستانی,اشعار فرخی سیستانی اندروید,دیوان اشعار فرخی سیستانی,گزیده اشعار فرخی سیستانی,دانلود اشعار فرخی سیستانی,اشعار کوتاه فرخی سیستانی,ترجمه اشعار فرخی سیستانی,اشعار عاشقانه فرخی سیستانی,بهترین اشعار فرخی سیستانی,اشعار زیبای فرخی سیستانی,مجموعه اشعار فرخی سیستانی,شعر کوتاه از فرخی سیستانی,شعر عاشقانه فرخی سیستانی,شعر زیبای فرخی سیستانی,شعر های زیبای فرخی سیستانی,شعر فرخی سیستانی,اشعار فرخی سیستانی,اشعار فرخی سیستانی اندروید,سبک شعر فرخی سیستانی,شعر بهار فرخی سیستانی,بهترین شعر فرخی سیستانی,شعر عاشقانه فرخی سیستانی,معنی شعر فرخی سیستانی,شعر ابر فرخی سیستانی,شعر زیبای فرخی سیستانی,دیوان اشعار فرخی سیستانی,گزیده اشعار فرخی سیستانی,دانلود اشعار فرخی سیستانی,اشعار کوتاه فرخی سیستانی,ترجمه اشعار فرخی سیستانی,اشعار عاشقانه فرخی سیستانی,بهترین اشعار فرخی سیستانی,اشعار زیبای فرخی سیستانی,شعر بهار از فرخی سیستانی,معنی شعر داغگاه فرخی سیستانی,تفسیر شعر فرخی سیستانی,معنی شعر بهار فرخی سیستانی,معنی شعر گوایی از فرخی سیستانی,معنی شعر وصف ابر از فرخی سیستانی,معنی شعر در وصف داغگاه از فرخی سیستانی,معنی ابیات شعر داغگاه از فرخی سیستانی,شعر های زیبای فرخی سیستانی,شعری زیبا از فرخی سیستانی

اشعار فرخی سیستانی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد فرخی سیستانی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

سیاه‌ چشما مِهر تو غم‌گسار من است

به روزگار خزان روی تو بهار من است

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

اشعار فرخی سیستانی

دل من همی داد گفتی گواهی

که باشد مرا روزی از تو جدایی

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

اشعار فرخی سیستانی اندروید

بوسه‌ای از دوست ببردم به نرد

نرد برافشاند و دو رخ سرخ کرد

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

دیوان اشعار فرخی سیستانی

ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی 

 در شرط ما نبود که با من تو این کنی

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

گزیده اشعار فرخی سیستانی

 ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید

 کلید باغ ما را ده که فردامان بکار آید

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

دانلود اشعار فرخی سیستانی

برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا

چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

اشعار کوتاه فرخی سیستانی

من ندانم که عاشقی چه بلاست

هر بلایی که هست عاشق راست

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

ترجمه اشعار فرخی سیستانی

زرد و خمیده گشتم از غم عشق

دو رخ لعل فام و قامت راست

کاشکی دل نبودیم که مرا

اینهمه درد و سختی از دل خاست

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

دل بود جای عشق و چون دل شد

عشق را نیز جایگاه کجاست

دل من چون رعیتیست مطیع

عشق چون پادشاه کامرواست

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

بهترین اشعار فرخی سیستانی

برد و برد هر چه بیند و دید

کند و کرد هر چه خواهد و خواست

وای آن کو به دام عشق آویخت

خنک آن کو ز دام عشق رهاست

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

اشعار زیبای فرخی سیستانی

عشق بر من در عنا بگشاد

عشق سر تا به سر عذاب و عناست

در جهان سخت‌تر ز آتش عشق

خشم فرزند سیدالوزراست

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

مجموعه اشعار فرخی سیستانی

میر ابوالفتح کز فتوت و فضل

در جهان بی‌شبیه و بی‌همتاست

صفتش: مهتر گشاده کفست

لقبش: خواجهٔ بزرگ عطاست

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر کوتاه از فرخی سیستانی

به سخا نامورتر از دریاست

گرچه او را کمینه فضل سخاست

دست او هست ابر و دریا دل

ابر شاگرد و نایبش دریاست

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر عاشقانه فرخی سیستانی

بخشش او طبیعی و گهریست

بخشش دیگران به روی و ریاست

راد مرد و کریم و بی‌خللست

راد و یکخوی و یکدل و یکتاست

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر زیبای فرخی سیستانی

نیکویی را ثواب هفتادست

از خدا و بر این رسول گواست

اندکست این ز فضل او هر چند

کس نگفته‌ست کاند کیش چراست

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر های زیبای فرخی سیستانی

آن خواجه غریبتر که ازو

خدمتی را هزار گونه جزاست

اثر نعمت و عنایت او

بر همه کس چو بنگری پیداست

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر فرخی سیستانی

ادبا را شریک دولت کرد

دولت خواجه دولت ادباست

شعرا را رفیق نعمت کرد

نعمت خواجه نعمت شعراست

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

اشعار فرخی سیستانی

هر تنی زیر بار منت اوست

هر زبانی به شکر او گویاست

او ز جود و ز فضل تنها نیست

در همانند خویشتن تنهاست

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

اشعار فرخی سیستانی اندروید

طبع او چون هواست روشن و پاک

روشن و پاک بی‌بهانه هواست

هر که با او به دشمنی کوشد

روز او از قیاس بی‌فرداست

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

سبک شعر فرخی سیستانی

تیغ او بر سر مخالف او

از خدای جهان نبشته قضاست

دشمن او ازو به جان نرهد

ور همه پروریدهٔ عنقاست

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر بهار فرخی سیستانی

گر چه آباش سیدان بودند

او به هر فضل سید آباست

دست او را مکن قیاس به ابر

که روا نیست این قیاس و خطاست

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

بهترین شعر فرخی سیستانی

گر چه گیتی ز ابر تازه شود

اندرو بیم صاعقه‌ست و بلاست

تا هوا را گشادگی و خوشیست

تا زمین را فراخی و پهناست

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر عاشقانه فرخی سیستانی

شادمان باد و یافته ز خدای

هر چه او را مراد و کام و هواست

مهرگانش خجسته باد چنان

کو خجسته پی و خجسته لقاست

کاندرین مهرگان فرخ پی

زو مرا نیم موزه نیم قباست

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

معنی شعر فرخی سیستانی

چو گردان گشته سیلابی میان آب آسوده

چو گردان گردباد تندگردی تیره اندر وا

ببارید و ز هم بگسست و گردان گشت بر گردون

چو پیلان پراکنده میان آبگون صحرا

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر ابر فرخی سیستانی

تو گفتی گرد زنگارست بر آیینهٔ چینی

تو گفتی موی سنجاب است بر پیروزه‌گون دیبا

به سان مرغزار سبز رنگ اندر شده گردش

به یک ساعت ملون کرده روی گنبد خضرا

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر زیبای فرخی سیستانی

تو گفتی آسمان دریاست از سبزی و بر رویش

به پرواز اندر آورده‌ست ناگه بچگان عنقا

همی‌رفت از بر گردون، گهی تاری گهی روشن

وزو گه آسمان پیدا و گه خورشید ناپیدا

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

دیوان اشعار فرخی سیستانی

به سان چندن سوهان‌زده بر لوح پیروزه

به کردار عبیر بیخته بر صفحهٔ مینا

چو دودین آتشی، کآبش به روی اندر زنی ناگه

چو چشم بیدلی کز دیدن دلبر شود بینا

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

گزیده اشعار فرخی سیستانی

هوای روشن از رنگش مغبر گشت و شد تیره

چو جان کافر کشته ز تیغ خسرو والا

یمین دولت و دولت بدو آراسته گیتی

امین ملت و ملت بدو پیراسته دنیا

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

دانلود اشعار فرخی سیستانی

قوام دین پیغمبر، ملک محمود دین پرور

ملک فعل و ملک سیرت ملک سهم و ملک سیما

شهنشاهی که شاهان را ز دیده خواب برباید

ز بیم نه منی گرزش به جابلقا و جابلسا

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

اشعار کوتاه فرخی سیستانی

کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید

تو لختی صبر کن چندانکه قمری بر چنار آید

 چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید

تو را مهمان ناخوانده بروزی صد هزار آید

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

ترجمه اشعار فرخی سیستانی

کنون گر گلبنی را پنج شش گل در شمار آید

چنان دانی که هر کس را همی زو بوی یار آید

 بهر امسال پنداری همی خوشتر ز یار آید

از این خوشتر شود فردا که خسرو از شکار آید

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

بهترین اشعار فرخی سیستانی

دل پیش من نهادی و بفریفتی مرا

  آگه نبوده‌ام که همی دانه افکنی

پنداشتم همی که دل از دوستی دهی 

 بر تو گمان که برد که تو دشمن منی

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

اشعار زیبای فرخی سیستانی

دل دادن تو از پی آن بود تا مرا  

 اندر فریبی و دلم از جای برکنی

کشتی مرا به دوستی و کس نکشته بود 

زین زارتر کسی را هرگز به دشمنی

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر بهار از فرخی سیستانی

بستی به مهر با دل من چند بار عهد

از تو نمی‌سزد که کنون عهد بشکنی

 با تو رهیت را چو به دل ایمنی نبود

زین پس به جان چگونه بود بر تو ایمنی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اشعار سلمان هراتی

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:جمعه 26 آبان 1396-06:29 ب.ظ

اشعار سلمان هراتی

شعر درمورد سلمان هراتی,شعر درباره ی سلمان هراتی,شعر سلمان هراتی در مورد بهار,شعر سلمان هراتی,شعر سلمان هراتی درباره شهدا,شعر سلمان هراتی در مورد بهار,شعر سلمان هراتی درباره امام زمان,تمام شعرهای سلمان هراتی,شعر سلمان هراتی,شعر های سلمان هراتی,مجموعه شعر سلمان هراتی,شعر از سلمان هراتی,شعر نو سلمان هراتی,تمامی اشعار سلمان هراتی,شعر های سلمان هراتی,بهترین شعر های سلمان هراتی,شعر های کوتاه سلمان هراتی,معنی شعر های سلمان هراتی,مجموعه شعر های سلمان هراتی,شعر های زیبای سلمان هراتی,شعر های نو سلمان هراتی,شعر های معروف سلمان هراتی,مجموعه شعر سلمان هراتی برای کودکان,مجموعه اشعار سلمان هراتی,مجموعه شعری از سلمان هراتی,مجموعه کامل اشعار سلمان هراتی,کتاب مجموعه اشعار سلمان هراتی,نام مجموعه شعر سلمان هراتی,مجموعه شعر از سلمان هراتی,مجموعه شعری سروده سلمان هراتی,شعری از سلمان هراتی,چند بیت شعر از سلمان هراتی,شعر بهار سلمان هراتی,شعر وطن سلمان هراتی,شعر عاشقانه سلمان هراتی,شعر نو از سلمان هراتی,اشعار سلمان هراتی,اشعار سلمان هراتی Pdf,گلچین اشعار سلمان هراتی,اشعار سلمان هراتی,مجموعه اشعار سلمان هراتی,اشعار زیبای سلمان هراتی,اشعار عاشقانه سلمان هراتی,بهترین اشعار سلمان هراتی,اشعار انقلابی سلمان هراتی,مجموعه کامل اشعار سلمان هراتی,شعر سلمان هراتی,مجموعه اشعار سلمان هراتی,مجموعه شعر سلمان هراتی,کتاب مجموعه اشعار سلمان هراتی,دیوان اشعار سلمان هراتی,دانلود مجموعه اشعار سلمان هراتی,مجموعه شعر های سلمان هراتی,نام مجموعه شعر سلمان هراتی,دانلود دیوان اشعار سلمان هراتی,مجموعه شعر از سلمان هراتی,اشعار زیبا سلمان هراتی,شعرهای زیبای سلمان هراتی,شعرهای عاشقانه سلمان هراتی,شعر عاشقانه سلمان هراتی,بهترین شعر های سلمان هراتی,بهترین شعر سلمان هراتی,شعر انقلابی سلمان هراتی,شعرهای انقلابی سلمان هراتی,شعر انقلابی از سلمان هراتی,مجموعه کامل شعرهای سلمان هراتی

اشعار سلمان هراتی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد سلمان هراتی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

دل ها اگر چه صاف، ولی از هراس سنگ

آیینه بود و میل تماشا شدن نداشت

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر درمورد سلمان هراتی

زندگی ساعت تفریحی نیست

که فقط با بازی

یا با خوردن آجیل و خوراک

بگذرانیم آن را

هیچ می دانی آیا

ساعت بعد چه درسی داریم؟

زنگ اول دینی

آخرین زنگ حساب!

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر درباره ی سلمان هراتی

در آن کویر سوخته، آن خاک بی بهار 

حتی علف اجازه‌ زیبا شدن نداشت

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر سلمان هراتی در مورد بهار

گم بود در عمیق زمین شانه‌ی بهار 

بی‌تو ولی زمینه‌ی پیدا شدن نداشت

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر سلمان هراتی

سجاده ام کجاست؟

می خواهم از همیشه ی این اضطراب برخیزم

این دل گرفتگی مداوم شاید،

تأثیر سایه ی من است،

که این سان گستاخ و سنگوار

بین خدا و دلم ایستاده ام

سجاده ام کجاست؟

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر سلمان هراتی درباره شهدا

چون عقده‌ای به بغض فرو بود حرف عشق 

این عقده تا همیشه سر وا شدن نداشت

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر سلمان هراتی در مورد بهار

مرا به زاویه باغ عشق مهمان کن 

در این هزاره فقط عشق، پاک و بی رنگ است

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر سلمان هراتی درباره امام زمان

آن جا در آن برزخ سرد در کوچه های غم و درد 

غیر از شب آیا چه می‌دید چشمان تار من و تو؟

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

تمام شعرهای سلمان هراتی

جهان، قرآن مصور است

و آیه ها در آن

به جای آن که بنشینند، ایستاده اند

درخت یک مفهوم است

دریا یک مفهوم است

جنگل و خاک و ابر

خورشید و ماه و گیاه

با چشم های عاشق بیا

تا جهان را تلاوت کنیم

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر سلمان هراتی

دیروز در غربت باغ من بودم و یک چمن داغ 

امروز خورشید در دشت آیینه دار من و تو

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر های سلمان هراتی

دلم گرفته از این روزها دلم تنگ است 

میان ما و رسیدن هزار فرسنگ است

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

مجموعه شعر سلمان هراتی

پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت

شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر از سلمان هراتی

غرق غباریم و غربت با من بیا سمت باران 

صد جویبار است اینجا در انتظار من و تو

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر نو سلمان هراتی

هزار چشمه فریاد در دلم جوشید 

چگونه راه بجوید که رو به رو سنگ است

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

تمامی اشعار سلمان هراتی

دیروز اگر سوخت ای دوست غم برگ و بار من و تو 

امروز می‌آید از باغ بوی بهار من و تو

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر های سلمان هراتی

چگونه سر کند اینجا ترانه خود را 

دلی که با تپش عشق او هماهنگ است؟

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

بهترین شعر های سلمان هراتی

اگر چه عمر تو در انتظار می‌گذرد 

دل فقیر من! این روزگار می‌گذرد

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر های کوتاه سلمان هراتی

این فصل فصل من و توست فصل شکوفایی ما 

برخیز با گل بخوانیم اینک بهار من و تو

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

معنی شعر های سلمان هراتی

ای کاش درختی باشم 

تا همه تنهایان  از من پنجره‌ای کنند 

و تماشا کنند در من 

کاهش دلتنگی شان را

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

مجموعه شعر های سلمان هراتی

اسیر خاکم و پرواز سرنوشتم بود 

فرو پریدن و در خاک بودنم ننگ است

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر های زیبای سلمان هراتی

دلی که شوق رهایی در اوست ای دل من

  بدون واهمه از صد حصار می‌گذرد

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر های نو سلمان هراتی

با این نسیم سحرخیز برخیز اگر جان سپردیم

در باغ می‌ماند یا دوست گل یادگار من و تو

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر های معروف سلمان هراتی

من دست‌های مهربانم را 

به تو می‌بخشم

  و در این بخشش 

جز درک عشق گمشده‌ام 

هیچ نمی‌خواهم

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اشعار عبید زاکانی

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:سه شنبه 23 آبان 1396-06:44 ب.ظ

اشعار عبید زاکانی

شعر در مورد عبید زاکانی,شعر عبید زاکانی در مورد زن,شعر عبید زاکانی,شعر عبید زاکانی موش و گربه,شعر عبید زاکانی,اشعار عبید زاکانی موش و گربه,اشعار عبید زاکانی دانلود,دیوان شعر عبید زاکانی,شعر کامل موش و گربه عبید زاکانی,نقد شعر موش و گربه عبید زاکانی,دانلود شعر موش و گربه از عبید زاکانی,دانلود شعر موش و گربه ی عبید زاکانی,دانلودکتاب اشعار عبید زاکانی,دانلود اشعار عبید زاکانی برای موبایل,دیوان اشعار عبید زاکانی,دانلود دیوان شعر عبید زاکانی,دانلود دیوان اشعار عبید زاکانی,اشعار عبید زاکانی,اشعار عبید زاکانی دانلود,شعر عبید زاکانی موش و گربه,دیوان اشعار عبید زاکانی,دانلودکتاب اشعار عبید زاکانی,دانلود اشعار عبید زاکانی برای موبایل,اشعار عبید زاکانی موش و گربه,شعر کامل موش و گربه عبید زاکانی,نقد شعر موش و گربه عبید زاکانی,دانلود شعر موش و گربه از عبید زاکانی,دانلود شعر موش و گربه ی عبید زاکانی,دیوان شعر عبید زاکانی,دانلود دیوان اشعار عبید زاکانی,دانلود رایگان دیوان اشعار عبید زاکانی,دانلود دیوان شعر عبید زاکانی

اشعار عبید زاکانی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد عبید زاکانی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

قصه ی درد دل و غصهٔ شبهای دراز

صورتی نیست که جائی بتوان گفتن باز

محرمی نیست که با او به کنار آرم روز

مونسی نیست که با وی به میان آرم راز

اشعار صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی , شعر صائب تبریزی بهشت , شعر صائب تبریزی در مورد بهشت

شعر در مورد عبید زاکانی

در غم و خواری از آنم که ندارم غمخوار

دم فرو بسته از آنم که ندارم دمساز

خود چه شامیست شقاوت که ندارد انجام

یا چه صبحست سعادت که ندارد آغاز

شعر ابوسعید ابوالخیر , اشعار ابوسعید ابوالخیر , شعر عاشقانه از ابوسعید ابوالخیر , کتاب شعر ابوسعید ابوالخیر , زیباترین شعر ابوسعید ابوالخیر

شعر عبید زاکانی در مورد زن

بی‌نیازی ندهد دهر خدایا تو بده

سازگاری نکند خلق خدایا تو بساز

از سر لطف دل خستهٔ بیچاره عبید

بنواز ای کرم عام تو بیچاره نواز

اشعار سعدی , اشعار سعدی شیرازی , شعر سعدی شیرازی عاشقانه , غزلیات سعدی شیرازی

شعر از عبید زاکانی در مورد زن

بکشت غمزه ی آن شوخ بی‌گناه مرا

فکند سیب زنخدان او به چاه مرا

غلام هندوی خالش شدم ندانستم

کاسیر خویش کند زنگی سیاه مرا

شعر ظهر عاشورا , شعر در مورد ظهر عاشورا , شعر در وصف ظهر عاشورا , شعر درباره ظهر عاشورا

شعر عبید زاکانی در مورد زن

دلم بجا و دماغم سلیم بود ولی

ز راه رفتن او دل بشد ز راه مرا

هزار بار فتادم به دام دیده و دل

هنوز هیچ نمیباشد انتباه مرا

شعر ضربان قلب , شعر در مورد ضربان قلب , شعر در وصف ضربان قلب , شعر درباره ضربان قلب

شعر عبید زاکانی

عبید از کرم یار بر مدار امید

که لطف شامل او بس امیدگاه مرا

شعر ذوالفقار , شعر در مورد ذوالفقار , شعر در وصف ذوالفقار , شعر درباره ذوالفقار

شعر عبید زاکانی موش و گربه

گفتم عقلم گفت که حیران منست

گفتم جانم گفت که قربان منست

شعر ذوالجناح , شعر در مورد ذوالجناح , شعر در وصف ذوالجناح , شعر درباره ذوالجناح

شعر عبید زاکانی

گفتم که دلم گفت که آن دیوانه

در سلسله ی زلف پریشان منست

شعر ظاهر و باطن , شعر در مورد ظاهر و باطن , شعر در وصف ظاهر و باطن , شعر درباره ظاهر و باطن

اشعار عبید زاکانی موش و گربه

اگر داری تو عقل و دانش و هوش

بیا بشنو حدیث گربه و موش

بخوانم از برایت داستانی

که در معنای آن حیران بمانی

شعر عاشورا , شعر در مورد عاشورا , شعر در وصف عاشورا , شعر درباره عاشورا

اشعار عبید زاکانی دانلود

ز سوز عشق من جانت بسوزد

همه پیدا و پنهانت بسوزد

ز آه سرد و سوز دل حذر کن

که اینت بفسرد وانت بسوزد

شعر ژاله , شعر در مورد ژاله , شعر در وصف ژاله , شعر درباره ژاله

دیوان شعر عبید زاکانی

مبر نیرنگ و دستان پیش آن کو

به صد نیرنگ و دستانت بسوزد

به دست خویشتن شمعی میفروز

که هر ساعت شبستانت بسوزد

شعر ضمیر ناخودآگاه , شعر در مورد ضمیر ناخودآگاه , شعر در وصف ضمیر ناخودآگاه , شعر درباره ضمیر ناخودآگاه

شعر کامل موش و گربه عبید زاکانی

چه داری آتشی در زیر دامان

کز آن آتش گریبانت بسوزد

دل اندر وصل من بستی و ترسم

که ناگه تاب هجرانت بسوزد

ندارد سودت آن گاهی که گوئی

عبید آن نامسلمانت بسوزد

شعر ژن , شعر در مورد ژن , شعر در وصف ژن , شعر درباره ژن

نقد شعر موش و گربه عبید زاکانی

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

خواهی که شود بخت تو فرخنده و پیروز

خواهی که شود عید سعیدت همه نوروز

خواهی که شود طالع تو شمع شب افروز

شعر ضحاک , شعر در مورد ضحاک , شعر در وصف ضحاک , شعر درباره ضحاک

دانلود شعر موش و گربه از عبید زاکانی

خواهی که رسد خلعت و انعام به هر روز

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

امروز به جز مسخره رندان نپسندند

علم و هنر و فضل بزرگان نپسندند

شعر ذهن , شعر در مورد ذهن , شعر در وصف ذهن , شعر درباره ذهن

دانلود شعر موش و گربه ی عبید زاکانی

ادراک و کمالات به تهران نپسندند

جز مسخره در مجلس اعیان نپسندند

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

خواهی که شوی با خبر از کار بزرگان

شعر لیله الرغائب , شعر در مورد لیله الرغائب , شعر در وصف لیله الرغائب , شعر درباره لیله الرغائب

دانلودکتاب اشعار عبید زاکانی

شکل تو کند جلوه در انظار بزرگان

چون موش زنی نقب به انبار بزرگان

خواهی که شوی محرم اسرار بزرگان

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

شعر کلاه , شعر در مورد کلاه , شعر در وصف کلاه , شعر درباره کلاه

دانلود اشعار عبید زاکانی برای موبایل

نه درس به کار آید و نه علم ریاضی

نه قاعده مشق و نه مستقبل و ماضی

نه هندسه و رسم و مساحات اراضی

خواهی که شوی مجتهد و حاجی و قاضی

شعر عید قربان , شعر در مورد عید قربان , شعر در وصف عید قربان , شعر درباره عید قربان

دیوان اشعار عبید زاکانی

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

صد سال اگر درس بخوانی همه هیچ است

در مدرسه یک عمر بمانی همه هیچ است

خود را به حقیقت برسانی همه هیچ است

شعر طبیب , شعر در مورد طبیب , شعر در وصف طبیب , شعر درباره طبیب

دانلود دیوان شعر عبید زاکانی

جز مسخرگی هر چه بدانی همه هیچ است

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

وافور بکش تا بودت ممکن و مقدور

از باده مکن غفلت از چرس مشو دور

شعر فوت پدر , شعر در مورد فوت پدر , شعر در وصف فوت پدر , شعر درباره فوت پدر

دانلود دیوان اشعار عبید زاکانی

بنشین به خرابات بزن بربط و تنبور

خواهی که شوی پیش خوانین همه مشهور

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

در مجلس اعیان همه شب مست گذر کن

شعر لاله , شعر در مورد لاله , شعر در وصف لاله , شعر درباره لاله

اشعار عبید زاکانی

اول چو رسیدی دم در عرعر خرکن

پس گنجفه را از بغل خویش به درکن

از باده دماغ همه را تازه و ترکن

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

شعر نوزاد , شعر در مورد نوزاد , شعر در وصف نوزاد , شعر درباره نوزاد

اشعار عبید زاکانی دانلود

هر چند که ریش تو سفید است و قدت خم

رندانه بزن چنگ بر آن طره خم خم

از دولت محمود شدی میر مفخم

ای ارفع و ای امجد و ای اکرم و افخم

شعر گل آفتابگردان , شعر در مورد گل آفتابگردان , شعر در وصف گل آفتابگردان , شعر درباره گل آفتابگردان

شعر عبید زاکانی موش و گربه

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

زنهار که از مجلس و اعضاش مزن دم

گر نان تو تلخ است زنانواش مزن دم

گر کفش گران است ز کفاش مزن دم

شعر گل نیلوفر , شعر در مورد گل نیلوفر , شعر در وصف گل نیلوفر , شعر درباره گل نیلوفر

دیوان اشعار عبید زاکانی

تا هست کباب بره از آش مزن دم

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

خواهی تو اگر در همه جا راه دهندت

ترفیع مقام و لقب و جاه دهندت

شعر ضربه خوردن , شعر در مورد ضربه خوردن , شعر در وصف ضربه خوردن , شعر درباره ضربه خوردن

دانلودکتاب اشعار عبید زاکانی

زیبا صنمی خوبتر از ماه دهندت

خواهی که زرو سیم شبانگاه دهندت

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

خواهی که شوی محرم آن بزمگه خاص

شعر شادی , شعر در مورد شادی , شعر در وصف شادی , شعر درباره شادی

دانلود اشعار عبید زاکانی برای موبایل

دوری مکن از مطرب و بازیگر و رقاص

اسباب ترقی شودت گنجفه و آس

خواهی که شوی زینت بزم همه اشخاص

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز

شعر شب بیداری , شعر در مورد شب بیداری , شعر در وصف شب بیداری , شعر درباره شب بیداری

اشعار عبید زاکانی موش و گربه

خواهی تو اگر راحت و آسوده بمانی

رخش طرب اندر همه ایران بدوانی

خود را به مقامات مشعشع برسانی

هم داد خود از کهتر و مهتر بستانی

رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز…

شعر طاووس , شعر در مورد طاووس , شعر در وصف طاووس , شعر درباره طاووس

شعر کامل موش و گربه عبید زاکانی

 بتی فرخ رخی فرخنده رائی

به شهرستان خوبی پادشاهی

میان نازنینان نازنینی

ز شیرینیش شیرین خوشه چینی

شعر طمع , شعر در مورد طمع , شعر در وصف طمع , شعر درباره طمع

نقد شعر موش و گربه عبید زاکانی

رخش گلبرگ خوبی ساز کرده

قدش بر سرو رعنا ناز کرده

گرفته سنبلش بر گل وطن گاه

سهیل آویخته از گوشهٔ ماه
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر در مورد ظاهر و باطن

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:دوشنبه 22 آبان 1396-05:35 ب.ظ

شعر در مورد ظاهر و باطن

شعر در وصف ظاهر و باطن,شعر در مورد ظاهر و باطن,شعری در مورد ظاهر و باطن,شعر در مورد تفاوت ظاهر و باطن,شعر درباره ظاهر و باطن,شعر درباره ی ظاهر و باطن,شعر ظاهر و باطن,شعر درباره ظاهر و باطن,شعر در مورد ظاهر و باطن,شعر در مورد تفاوت ظاهر و باطن,شعر درباره ی ظاهر و باطن,شعر ظاهر باطن,ظاهر و باطن در شعر,شعری در مورد ظاهر و باطن,ظاهر باطن شعر

شعر در مورد ظاهر و باطن

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد ظاهر و باطن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ظاهرِ زیبا فقط چند سال دوام می آورد ؛

اما شخصیتِ زیبا یک عمر

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر در وصف ظاهر و باطن

من کویری خشکم اما ساحلی بارانیم

ظاهری آرام دارد باطن طوفانیم

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر در مورد ظاهر و باطن

تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست

نگاه من به دل پاک و جان طاهر توست!

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعری در مورد ظاهر و باطن

اختیاری‌ست به‌ظاهر که در آن مجبوری

مثل یک نقطه که در دایره‌اش محصوری

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر در مورد تفاوت ظاهر و باطن

به ظاهر زائرم اما زیارت را نمی فهمم

من بیچاره لطف آشکارت را نمی فهمم

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر درباره ظاهر و باطن

نه پشت ظاهر خوب تو باطنی بد نیست

که هر دو روی تو بر عکس سکه یکسان است

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر درباره ی ظاهر و باطن

ظاهراً هرچند میخندم ، درونم شاد نیست

باد اگر در غبغبم دیدی به جز غمباد نیست  

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر ظاهر و باطن

بـه زیـر چـهـره سردم گدازه عشقست

اگر چه باز به ظاهر صـبور و خونسـردم

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر درباره ظاهر و باطن

دلم آهی کشد گاهی تو میدانی و می فهمی

به ظاهر نیستی ! اما میان ، سینه مهمانی

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر در مورد ظاهر و باطن

به من گفتی که می بازم بدون شک وتردیدی

به ظاهر برده ای اما در این دعوی تو مغلوبی

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر در مورد تفاوت ظاهر و باطن

صدفی به صدف مجاورش گفت:

در درونم درد بزرگی احساس می‌کنم،

دردی سنگین که سخت مرا می‌رنجاند.

صدف دیگر با راحتی و تکبر گفت:

ستایش از آن آسمان ها و دریاهاست.

من در درونم هیچ دردی احساس نمی‌کنم.

ظاهر و باطنم خوب و سلامت است.

در همان لحظه خرچنگ آبی از کنارشان عبور کرد و سخنانشان را شنید.

به آن که ظاهر و باطنش خوب و سلامت بود گفت:

آری! تو خوب و سلامت هستی اما دردی که همسایه‌ات در درونش احساس می‌کند

مرواریدی است که زیبایی آن بی حد و اندازه است.

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعر درباره ی ظاهر و باطن

بعضی از چیز ها

تنها از دور ظاهر آرام و زیبا دارند

و انسان

برای نزدیک شدن به آنها نباید پافشاری کند

مثل عشق

سیاست

و مهاجرت…

من بر آسمان خراش ها

پرنده های مهاجر زیادی دیده ام

که چشم هایشان پر از اشک بود!

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر ظاهر باطن

 ظاهر باطن نما و باطن ظاهر نما

در عیان پیدا و در پنهان عیان پیداست کیست

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

ظاهر و باطن در شعر

 گفتیم نبوت و ولایت

در ظاهر و باطن اند همدم

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعری در مورد ظاهر و باطن

 اول انبیا و آخر اوست

باطن اولیا و ظاهر اوست

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

ظاهر باطن شعر

 ظاهر او سوزناک و آتشین

باطن او نور رب العالمین

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر در وصف ظاهر و باطن

 ظاهر و باطن جهان دیدیم

معنی خاص هر صور گشتیم

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر در مورد ظاهر و باطن

 باطن و ظاهر خود هر که کند صاف چو بحر

ظاهر و باطن او عنبر و گوهر باشد

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعری در مورد ظاهر و باطن

 ظاهر و باطن تو ای سید

ظاهرت خلق گیر و باطن حق

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر در مورد تفاوت ظاهر و باطن

 این بهار و باغ بیرون عکس باغ باطن است

یک قراضه ست این همه عالم و باطن هست کان

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر درباره ظاهر و باطن

 لفظ و معنی گیرخواهی ظاهر و باطن تراش

رشته جز شمع در پیراهن فانوس نیست

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر درباره ی ظاهر و باطن

 ظاهر و باطن به همدیگر ببین

عین آن پنهان و این پیدا نگر

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر ظاهر و باطن

 ظاهر و باطن اول و آخر

این همه اسم یک مسما شد

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر درباره ظاهر و باطن

 جمله عالم تن است و عشق جان

اسم ظاهر این و باطن اسم آن

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر در مورد ظاهر و باطن

 صورت و معنی به هم آراسته

ظاهر و باطن به هم پیراسته

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعر در مورد تفاوت ظاهر و باطن

 در ظهور است مظهر و مظهر

نیک دریاب باطن و ظاهر

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر درباره ی ظاهر و باطن

 لعل و یاقوت به ناقص گهران ارزانی

پاکی ظاهر و باطن گهر مردان است

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعر ظاهر باطن

 آسودگی ظاهر و جمعیت باطن

در زیر سر بی سر و سامانی عقل است

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

ظاهر و باطن در شعر

 هرکه چون بحر به تلخی گذراند ایام

ظاهر و باطن او عنبر و گوهر باشد

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعری در مورد ظاهر و باطن

 اول و آخر اوست در همه حال

ظاهر و باطن اوست در همه باب
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر در مورد نوزاد

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:شنبه 20 آبان 1396-04:49 ب.ظ

شعر در مورد نوزاد

شعر در مورد نوزاد دختر,شعر درباره نوزاد دختر,شعر در مورد نوزاد پسر,شعر زیبا در مورد فرزند پسر,شعر در مورد فرزند پسر,شعری در مورد فرزند پسر,شعر درباره نوزاد پسر,شعر درباره فرزند پسر,شعر در مورد مرگ فرزند پسر,شعر زیبا درمورد نوزاد پسر,شعری زیبا در مورد فرزند پسر,شعر در باره ی فرزند پسر,شعر در مورد نوزادی,شعر در مورد نوزاد,شعری در مورد نوزاد,شعر در مورد تولد نوزاد,شعر در مورد طفل نوزاد,شعر عاشقانه در مورد نوزاد,شعر زیبا در مورد نوزاد,شعر در مورد دندان نوزاد,شعر در مورد مرگ نوزاد,شعری در مورد تولد نوزاد,شعر درباره تولد نوزاد,شعر در مورد تولد بچه,شعری درباره تولد نوزاد,شعر در مورد تولد کودک,شعر در مورد تولد بچه ها,شعر زیبا در مورد تولد نوزاد,شعری در مورد تولد بچه,شعر درباره طفل نوزاد,شعر عاشقانه در مورد کودک,شعر درباره نوزاد,شعری درباره نوزاد,شعر در وصف نوزاد,شعر در وصف نوزاد پسر,شعر در وصف تولد نوزاد,شعر زیبا در وصف نوزاد,شعری در وصف نوزاد,شعری در وصف تولد نوزاد,شعری زیبا در وصف نوزاد,شعر در وصف نوزاد دختر,شعر در وصف فرزند پسر,شعری در وصف فرزند پسر,شعر زیبا در وصف کودک,شعر نوزاد دختر,شعر برای نوزاد دختر,شعر تولد نوزاد دختر,شعر درباره نوزاد دختر,شعر در مورد نوزاد دختر,شعر برای تولد نوزاد دختر,شعر در وصف نوزاد دختر,شعر زیبا برای نوزاد دختر,شعر نوزاد,شعر نوزاد پسر,شعر نوزادی,شعر نوزادان,شعر برای نوزاد پسر,شعر تولد نوزاد,شعر لالایی نوزاد,شعر درباره نوزاد,شعر برای نوزاد پسر,شعر تولد نوزاد پسر,شعر درباره نوزاد پسر,شعر در مورد نوزاد پسر,شعر مخصوص نوزاد پسر,شعر واسه نوزاد پسر,شعر برای نوزادان پسر,شعر در وصف نوزاد پسر,شعر های نوزادی,دانلود شعر نوزادی,شعر لالایی نوزادی,شعر در مورد نوزادی,وجیهه نوزادی شعر,شعر نوزادانه,شعر برای نوزادان,شعر مخصوص نوزادان,شعر کودکانه برای نوزادان,شعر زیبا برای نوزادان,شعر لالایی نوزادان,دانلود شعر نوزادان,شعر های نوزادان,شعر برای فرزند پسر,شعر برای فرزند پسر,شعر در مورد فرزند پسر,شعر زیبا برای فرزند پسر,شعر کوتاه برای نوزاد پسر,شعر کوتاه برای فرزند پسر,شعر نو تولد نوزاد,بهترین شعر برای تولد نوزاد,شعر تبریک تولد نوزاد,شعر تبریک تولد نوزاد,شعر طنز تولد نوزاد,شعر زیبای تولد نوزاد,آهنگ لالایی نوزاد,شعر لالایی برای نوزاد,شعر لالای نوزاد,دانلود شعر لالایی نوزاد,شعر لالایی برا نوزادان,دانلود شعر لالایی برای نوزادان,دانلود شعر لالایی برای نوزاد,آهنگ تولد نوزاد دختر,شعر در مورد نوزاد,شعری در مورد نوزاد,شعر درباره تولد نوزاد,شعری درباره تولد نوزاد,شعری درباره نوزاد

شعر در مورد نوزاد

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد نوزاد برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

تولد زیباترین هدیه خدا که مانند سروشی روح بخش به زندگی تان

نور امید دمید را تبریک میگیم.

قدمهای کوچکش برایتان پر از خیر و برکت باشد

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر در مورد نوزاد دختر

به یمن آمدن فرشته کوچکتان به زمین با آسمانی ترین آرزوها 

برای پر خیر و برکت بودن قدمهای کوچکش

و  روح بخشیدن به زندگیتان تبریک مرا پذیرا باشید

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر درباره نوزاد دختر

شکفتن نوگل زیبایتان  در دشتی از یاسهای مهربانی

با نجوی سیمین آبشاران تهنیت باد

با آرزوی روشن ترین فرداها برای وجود نازنیش

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر در مورد نوزاد پسر

سلام،

امیدواریم با قدم‌های فرشته ی کوچولو تازه به زمی آمده،

زندگی‌تان سرشار از سلامتی، برکت، شادی گردد.

قدم نو رسیده مبارک

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر زیبا در مورد فرزند پسر

باز کن پنجره ها را که نسیم، روز میلاد اقاقی ها را جشن میگیرند و بهار،

روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است

قدم نو رسیده مبارک

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعر در مورد فرزند پسر

امشب چه ناز دانه گلی در چمن رسید

گویی بساط عیش مداوم به من رسید

نور ستاره ای در شب تولدش

انگار که فرشته ای از ازل رسید

تولد فرشته کوچکتان مبارک

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

شعری در مورد فرزند پسر

تولد نازنین ترین و اهورایی ترین ارمغان زندگیتان را تبریک میگویم.. بهترین آرزوها رو برای شما و نوزداتان دارم

قدم نو رسیده مبارک

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعر درباره نوزاد پسر

پلک جهان می پرید

دلش گواهی میداد

اتفاقی می افتد

اتفاقی می افتد

و

فرشته ای از آسمان فرود آمد

قدم نو رسیده مبارک

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر درباره فرزند پسر

گل غنچه کرد و غنچه شکفت و خداوند 

بهترین و زیباترین هدیه اش را به شما داد

با آرزوی فرادهایی روشن تبریک صمیمانه مرا پذیرا باشید

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

شعر در مورد مرگ فرزند پسر

خدای بخشنده را شکرگزار و نوزاد بخشیده بر تو مبارک

امید که بزرگ شود و از نیکوکاریش بهره مند گردی.

امام علی (ع)

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر زیبا درمورد نوزاد پسر

صمیمانه ترین شادباش مرا برای شکفتن نو گل زیبای زندگیتان  از من پذیرا باشید

آرزو داریم که این فرزندان عزیز زیر سایه‌ی پدر و مادرشان زند‌گی خوش و پُرباری داشته باشند

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعری زیبا در مورد فرزند پسر

قدم نو رسیده مبارک انشا ء الله که در سایه ی خداوند حق تعالی

و به فرخندگی این روز مبارک همواره سلامتی و شادابی

برای شما و خانواده ی گرامی در پیش باشد

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر در باره ی فرزند پسر

مرا جانانه در آغوش بگیر

موهایم را با آن دست های نازنینت نوازش کن

و سرم را چون نوزادی دو ماهه

روی سینه ات بگذار

می خواهم تمام عمر

نفسم از جای گرم بلند شود

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر در مورد نوزادی

نه گلی به نامت هست

نه خیابان

و نه حتا شش دانگ خانه ای سبز

با بهارخوابی که در آن

نوزادت را

به آغوش بگیری وُ

من چشم بر ندارم از این همه زیبایی ات

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر در مورد نوزاد

عجیب هوس کرده ام

دستهایت را

مثل نوزادی که در جستجوی سینه ی مادرش

با دهان باز

تمام گهواره را

نفس می کشد

دستهای من

خالی اتاق را

به کبودی می رود

وقتی نا امید می شود

از لمس مهربان ترین اتفاقی که

نمی افتد

از چشمهایم…!

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعری در مورد نوزاد

هنوز  توی خواب راه می روم

و نوزادی را شیر می دهم  

انگار پسر است

و می خواهد  پلنگ شود و سینه کش کوه ها را بالا برود

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر در مورد تولد نوزاد

نه به خاطر دیوارها -به خاطر یک چپر

نه بخاطر همه انسانها -به خاطر نوزادِ دشمنش شاید

نه به خاطر دنیا -به خاطر خانه‌ی تو

به خاطر یقینِ کوچکت

که انسان دنیایی است

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر در مورد طفل نوزاد

 یک روز، تو هم پدید آری

آسایش کودکان نوزاد

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر عاشقانه در مورد نوزاد

 گفت نگارین مرا باد برد

میشنوی؟ آن گل نوزاد مرد

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعر زیبا در مورد نوزاد

 کودک نوزاد می گرید ز نقل

عاقلستی بیشتر بگریستی

شعر طلوع خورشید , شعر در مورد طلوع خورشید , شعر در وصف طلوع خورشید , شعر درباره طلوع خورشید

شعر در مورد دندان نوزاد

 هر بند ازان دو شاخ نوزاد

قلاب دل هزار صیاد

شعر سگ , شعر در مورد سگ , شعر در وصف سگ , شعر درباره سگ

شعر در مورد مرگ نوزاد

 ای گل نوزاد فسرده مباش

زانکه تو را اول نشو و نماست

شعر سایه , شعر در مورد سایه , شعر در وصف سایه , شعر درباره سایه

شعری در مورد تولد نوزاد

 تو شاد نشسته ای به لوهور

نام تو به سیستان و نوزاد

شعر شیر جنگل , شعر در مورد شیر جنگل , شعر در وصف شیر جنگل , شعر درباره شیر جنگل

شعر درباره تولد نوزاد

 این قاعده نوزاد است وین رسم نو افتاده ست

شیشه شکنی کردن در شیشه گر افتادن

شعر نادان , شعر در مورد نادان , شعر در وصف نادان , شعر درباره نادان

شعر در مورد تولد بچه

 یک اسب بور از رق چشم نوزاد

معطر کرده چون ریحان بغداد

شعر لیلا , شعر در مورد لیلا , شعر در وصف لیلا , شعر درباره لیلا

شعری درباره تولد نوزاد

 هر مخنث از کجا و ناز معشوق از کجا

طفلک نوزاد را با باده حمرا چه کار

شعر ثمین , شعر در مورد ثمین , شعر در وصف ثمین , شعر درباره ثمین

شعر در مورد تولد کودک

 جهان کهنه را بنگر گهی فربه گهی لاغر

که درد کهنه زان دارد که نوزاد است اندیشه

شعر سختی , شعر در مورد سختی , شعر در وصف سختی , شعر درباره سختی

شعر در مورد تولد بچه ها

 به هزار خنجرم ار عیان زند از دلم رود آن زمان

که نوزاد آن مه مهربان به یکی نگاه نهانیم

شعر وصال , شعر در مورد وصال , شعر در وصف وصال , شعر درباره وصال

شعر زیبا در مورد تولد نوزاد

زبان تو را می فهمم

مثل مادری

که زبانِ نوزادش را می فهمد

شعر فراموش شدن , شعر در مورد فراموش شدن , شعر در وصف فراموش شدن , شعر درباره فراموش شدن

شعری در مورد تولد بچه

میلادت مبارک ای واحد ِ آماری

ای قربانیی کاهش ِ نوزادْمرگی!

شعر نقاب , شعر در مورد نقاب , شعر در وصف نقاب , شعر درباره نقاب

شعر درباره طفل نوزاد

تا چند ساعت آینده

 چه نوزادگانی که رها می شوند

 بر بستر سنگلاخ رودخانه های فصلی بی فرجام

شعر امام موسی کاظم , شعر در مورد امام موسی کاظم , شعر در وصف امام موسی کاظم , شعر درباره امام موسی کاظم

شعر عاشقانه در مورد کودک

پسرم سلام صبح غزلخیزت بخیر

روز نگاه عاطفه انگیزت بخیر

شعر وفای به عهد , شعر در مورد وفای به عهد , شعر در وصف وفای به عهد , شعر درباره وفای به عهد

شعر درباره نوزاد

لالایی هام یادت نره

  بزار برات قصه بگم دوباره خوابت ببره

 لالا لالا گلکم

  لالایی کن دلبرکم

  خواب پریشون نبینی

  ای غنچه بانمکم

  لالا لالا گلکم لالایی کن پسرکم

  چشمات و گریون نبینم

      گریه نکن دردونکم

  لالایی هام یادت نره

  چقدر برات قصه بگم دوباره خوابت ببره
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اشعار شهریار

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:جمعه 19 آبان 1396-04:54 ب.ظ

اشعار شهریار

شعر شهریار,شعر شهریار ترکی,شعر شهریار حیدر بابا,شعر شهریار عاشقانه,شعر شهریار ترکی حیدر بابا,شعر شهریار ترکی خان ننه,شعر شهریار ترکی,شعر ترکی حیدر بابا شهریار,شعر ترکی شهریار مادر,شعر ترکی شهریار,شعر شهریار حیدر بابا,شعر شهریار حیدر بابایه سلام,اشعار شهریار حیدربابا,شعر ترکی شهریار حیدر بابا,شعر حیدربابا شهریار,متن شعر استاد شهریار حیدر بابا,ترجمه شعر حیدربابا شهریار,شعر شهریار عاشقانه ترکی,شعر شهریار عاشق,شعر استاد شهریار عاشقانه,اشعار عاشقانه شهریار فارسی,شعر غمگین عاشقانه شهریار,اشعار شهریار,اشعار شهیار قنبری,اشعار شهریار ترکی,اشعار شهریار تبریزی,اشعار شهریار حیدر بابا,شعر شهیار قنبری,شعر شهیار قنبری قدغن,شعر شهیار قنبری دریا,شعر شهیار قنبری جمعه,شعر شهیار قنبری بغلم کن,اشعار ترکی شهریار عاشقانه,اشعار ترکی شهریار صوتی,اشعار ترکی شهریار درباره عشق,اشعار ترکی شهریار دانلود,شعر شهریار ترکی حیدر بابا,شعر شهریار ترکی خان ننه,شعر ترکی حیدر بابا شهریار,اشعار شهریار شاعر تبریزی,اشعار شهریار تبریزی اندروید رایگان,شعر شهریار تبریزی,دانلود اشعار شهریار تبریزی,اشعار استاد شهریار تبریزی,اشعار شهریار حیدربابا,شعر شهریار حیدر بابا,شعر شهریار حیدر بابایه سلام,شعر ترکی شهریار حیدر بابا,شعر در مورد شهریار,شعر حافظ در مورد شهریار,شعر در مورد پدر شهریار,شعر در مورد حضرت علی شهریار,شعر شهریار در مورد مرگ پدر,شعر استاد شهریار در مورد حضرت علی,شعر معروف شهریار در مورد حضرت علی,شعر های شهریار در مورد حضرت علی,شعر زیبای شهریار در مورد حضرت علی,شعری از شهریار در مورد حضرت علی,شعر در وصف شهریار,شعر در وصف پدر شهریار,شعر در وصف استاد شهریار,شعر شهریار در وصف یار,شعر در وصف مادر از شهریار,شعر در وصف پدر از شهریار,شعری در وصف مادر از شهریار,شعر شهریار در وصف ثریا,شعر شهریار در وصف امام زمان,شعر شهریار در وصف صبا,شعر در سوگ پدر شهریار,شعر ترکی شهریار در وصف پدر,شعر استاد شهریار در وصف پدر,شعر استاد شهریار در وصف معلم,شعر استاد شهریار در وصف مادر,شعر استاد شهریار در وصف حضرت علی,شعر استاد شهریار در وصف لاله,شعر استاد شهریار در وصف تبریز,شعر استاد شهریار در وصف عشقش,شعر استاد شهریار در وصف پری,شعر استاد شهریار در وصف آیت الله هاشمی رفسنجانی,شعر شهریار در وصف یارش,اشعار شهریار در وصف یار,شعر شهریار در وصف دوست,شعر شهریار در وصف معشوق,اشعار شهریار در وصف ثریا,شعر استاد شهریار در وصف صبا

اشعار شهریار

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد شهریار برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ندار عشقم و با دل سر قمارم نیست

که تاب و طاقت آن مستی و خمارم نیست

دگر قمار محبت نمی برد دل من

که دست بردی از این بخت بدبیارم نیست

من اختیار نکردم پس از تو یار دگر

به غیر گریه که آن هم به اختیارم نیست

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

شعر شهریار

کاروان آمد و دلخواه به همراهش نیست

با دل این قصه نگویم که به دلخواهش نیست

کاروان آمد و از یوسف من نیست خبر

این چه راهیست که بیرون شدن از چاهش نیست

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر شهریار ترکی

ای چشم خمارین تو و افسانه نازت

وی زلف کمندین من و شبهای درازت

شبها منم و چشمک محزون ثریا

با اشک غم و زمزمه راز و نیازت

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

شعر شهریار حیدر بابا

به چشمک اینهمه مژگان به هم مزن یارا

که این دو فتنه بهم می زنند دنیا را

چه شعبده است که در چشمکان آبی تو

نهفته اند شب ماهتاب دریا را

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

شعر شهریار عاشقانه

از نسیم سحر آموختم و شعله شمع

رسم شوریدگی و شیوه شیدائی را

جان چه باشد که به بازار تو آرد عاشق

قیمت ارزان نکنی گوهر زیبائی را

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر شهریار ترکی حیدر بابا

بیداد رفت لاله بر باد رفته را

یا رب خزان چه بود بهار شکفته را

هر لاله ای که از دل این خاکدان دمید

نو کرد داغ ماتم یاران رفته را

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر شهریار ترکی خان ننه

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ماسوا فکندی همه سایه‌ی هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

به علی شناختم به خدا قسم خدا را

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

شعر شهریار ترکی

زمســتان پوســـتین افزود بر تن کدخدایــــان را

ولیـکــن پوســت خواهد کند ما یــک لاقبایان را

ره ماتم ســـــرای ما ندانم از کــه می پرســــد

زمســـــتانی که نشناسد در دولت سرایان را

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر ترکی حیدر بابا شهریار

به دوش از بــرف بـالاپــوش خـز ارباب مــــی آید

که لرزانــــــد تن عــــــریان بی برگ و نوایان را

طبیب بی مروت کــــــی به بالیــن فقیـــر آیـــد

که کس در بند درمان نیست درد بی دوایان را

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر ترکی شهریار مادر

دوش در خواب من آن لاله عذار آمده بود

شاهد عشق و شبابم به کنار آمده بود

در کهن گلشن طوفانزده خاطر من

چمن پرسمن تازه بهار آمده بود

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر ترکی شهریار

آوخ این عمر فسونکار به جز حسرت نیست

کس ندانست در اینجا به چه کار آمده بود

شهریار این ورق از عمر چو درمی پیچید

چون شکج خم زلفت به فشار آمده بود

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

شعر شهریار حیدر بابا

امشب ای ماه به درد دل من تسکینی

آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی

کاهش جان تو من دارم و من می دانم

که تو از دوری خورشید چها می بینی

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعر شهریار حیدر بابایه سلام

تو هم ای بادیه پیمای محبت چون من

سر راحت ننهادی به سر بالینی

هر شب از حسرت ماهی من و یک دامن اشک

تو هم ای دامن مهتاب پر از پروینی

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

اشعار شهریار حیدربابا

همه در چشمه مهتاب غم از دل شویند

امشب ای مه تو هم از طالع من غمگینی

من مگر طالع خود در تو توانم دیدن

که توام آینه بخت غبار آگینی

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر ترکی شهریار حیدر بابا

باغبان خار ندامت به جگر می شکند

برو ای گل که سزاوار همان گلچینی

نی محزون مگر از تربت فرهاد دمید

که کند شکوه ز هجران لب شیرینی

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر حیدربابا شهریار

تو چنین خانه کن و دلشکن ای باد خزان

گر خود انصاف کنی مستحق نفرینی

کی بر این کلبه طوفان زده سر خواهی زد

ای پرستو که پیام آور فروردینی

شهریارا گر آئین محبت باشد

جاودان زی که به دنیای بهشت آئینی

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

متن شعر استاد شهریار حیدر بابا

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا …؟

بی وفا حالا که من افتاده ام از پا چرا…؟

نوشداروئی و بعد از مرگ سهراب آمدی…؟

سنگدل این زودتر می خواستی حالا چرا…؟

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

ترجمه شعر حیدربابا شهریار

عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست…؟

من که یک امروز مهمان توام فردا چرا…؟

نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم…؟

دیگر اکنون با جوانان نازکن با ما چرا…؟

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

شعر شهریار عاشقانه ترکی

وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار…؟

اینهمه غافل شدن از چون منی شیدا چرا…؟

شور فرهادم بپرسش سر به زیر افکنده بود…؟

ای لب شیرین جواب تلخ سربالا چرا…؟

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعر شهریار عاشق

ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت

اینقدر با بخت خواب آلود من لالا چرا…؟

آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند…

در شگفتم من نمی پاشد ز هم دنیا چرا…؟

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

شعر استاد شهریار عاشقانه

در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین…

خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا…؟

شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر…

این سفر راه قیامت میروی تنها چرا…؟

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

اشعار عاشقانه شهریار فارسی

در دیاری که در او نیست کسی یار کسی

کاش یارب که نیفتد به کسی کار کسی

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر غمگین عاشقانه شهریار

شیعیان دیگر هوای کربلا دارد حسین

روی دل با کاروان کربلا دارد حسین

از حریم کعبه جدش به اشکی شست چشم

مروه پشت سر نهاد٬ اما صفا دارد حسین

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

اشعار شهریار

شبست و چشم من و شمع اشکبارانند

مگر به ماتم پروانه سوگوارانند

چه می کند بدو چشم شب فراق تو ماه

که این ستاره شماران ستاره بارانند

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

اشعار شهیار قنبری

مرا ز سبز خط و چشم مستش آید یاد

در این بهار که بر سبزه میگسارانند

به رنگ لعل تو ای گل پیاله های شراب

چو لاله بر لب نوشین جویبارانند

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

اشعار شهریار ترکی

بغیر من که بهارم به باغ عارض تست

جهانیان همه سرگرم نوبهارانند

بیا که لاله رخان لاله ها به دامنها

چو گل شکفته به دامان کوهسارانند

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

اشعار شهریار تبریزی

نوای مرغ حزینی چو من چه خواهد بود

که بلبلان تو در هر چمن هزارانند

پیاده را چه به چوگان عشق و گوی مراد

که مات عرصه حسن تو شهسوارنند

شعر موفقیت , شعر در مورد موفقیت , شعر درباره موفقیت , شعر در وصف موفقیت

اشعار شهریار حیدر بابا

تو چون نسیم گذرکن به عاشقان و ببین

که همچو برگ خزانت چه جان نثارانند

به کشت سوختگان آبی ای سحاب کرم

که تشنگان همه در انتظار بارانند

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر شهیار قنبری

مرا به وعده دوزخ مساز از او نومید

که کافران به نعیمش امیدوارانند

جمال رحمت او جلوه می دهم به گناه

که جلوه گاه جلالش گناهکارانند

تو بندگی بگزین شهریار بر در دوست

که بندگان در دوست شهریارانههند

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر شهیار قنبری قدغن

خوابم آشفت و سرخفته به دامان آمد

خواب دیدم که خیال تو به مهمان آمد

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر شهیار قنبری دریا

ماندم به چمن شب شد و مهتاب برآمد

سیمای شب آغشته به سیماب برآمد

آویخت چراغ فلک از طارم نیلی

قندیل مه آویزه محراب برآمد

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر شهیار قنبری جمعه

زمستان پوستین افزود بر تن کدخدایان را

ولیکن پوست خواهد کند ما یک لا قبایان را

ره ماتم سرای ما ندانم از که می پرسد

زمستانی که نشناسد در دولت سرایان را

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعر شهیار قنبری بغلم کن

به چشمک اینهمه مژگان به هم مزن یارا

که این دو فتنه بهم می زنند دنیا را

چه شعبده است که در چشمکان آبی تو

نهفته اند شب ماهتاب دریا را
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر در مورد قاصدک

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:پنجشنبه 18 آبان 1396-02:03 ب.ظ

شعر در مورد قاصدک

شعر در مورد قاصدک,شعری در مورد قاصدک,شعر کوتاه در مورد قاصدک,شعر نو در مورد قاصدک,شعر زیبا در مورد قاصدک,شعر در مورد گل قاصدک,شعر عاشقانه در مورد قاصدک,شعر سهراب سپهری در مورد قاصدک,شعر اخوان ثالث در مورد قاصدک,شعر های زیبا در مورد قاصدک,شعری درباره قاصدک,شعر کوتاه درباره قاصدک,شعری کوتاه درباره قاصدک,شعر نو درباره قاصدک,اشعار زیبا در مورد قاصدک,شعر زیبا درباره قاصدک,شعری زیبا درباره قاصدک,شعر درباره گل قاصدک,شعر عاشقانه درباره قاصدک,شعر قاصدک,شعر قاصدک فریدون مشیری,شعر قاصدک فروغ فرخزاد,شعر قاصدک سهراب سپهری,شعر قاصدک یراحی,شعر قاصدک اخوان,شعر قاصدک از فریدون مشیری,قاصدک شعر مرا از بر کن سهراب سپهری,شعر سهراب سپهری در مورد قاصدک,شعر قاصدک مهدی یراحی,متن شعر قاصدک یراحی,شعر قاصدک اخوان ثالث,شعر قاصدک اخوان,شعر قاصدک مهدی اخوان ثالث,شعر قاصدک از اخوان,نقد شعر قاصدک اخوان ثالث,نقد شعر قاصدک اخوان,شعر قاصدک با صدای اخوان,شعر قاصدک از مهدی اخوان,تفسیر شعر قاصدک اخوان,معنی شعر قاصدک اخوان,شعر در وصف قاصدک,شعری در وصف قاصدک,شعر زیبا در وصف قاصدک

شعر در مورد قاصدک

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد قاصدک برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

قاصدکی روی سنگ فرش خیابان…   در انتظار یک دست …  یک فـوت .. 

این همه رهگذر  کسی پیامی ندارد برای کسی ؟!  

قصه ی این همه تنهایی را قاصدک به کجا خواهد برد ؟!

شعر نامردی , شعر در مورد نامردی , شعر در وصف نامردی , شعر درباره نامردی

شعر در مورد قاصدک

باد خبرها را با خودش می برد و در گوش همه زمزمه می کند

قاصــــــــدکــــــــــــــــ

خبرها را نگه دار!   

محکم باش

قاصــــــــدکــــــــــــــ.

شعر وفاداری , شعر در مورد وفاداری , شعر در وصف وفاداری , شعر درباره وفاداری

شعری در مورد قاصدک

من به خط و خبری از تو قناعت کردم 

قاصدک کاش نگویی که خبر یادت نیست.

شعر هنر و هنرمند , شعر در مورد هنر و هنرمند , شعر در وصف هنر و هنرمند , شعر درباره هنر و هنرمند

شعر کوتاه در مورد قاصدک

هزار قاصدک روانه ات کردم  

باد امانت دار نبود   

یا تو نیامدی؟؟؟

شعر وداع , شعر در مورد وداع , شعر در وصف وداع , شعر درباره وداع

شعر نو در مورد قاصدک

ترانـۀ باد  

برای قاصدک هم  

شعر بی ‌وزنی است

شعر هجرت , شعر در مورد هجرت , شعر در وصف هجرت , شعر درباره هجرت

شعر زیبا در مورد قاصدک

دست های تو تمام دنیای من است

و من همین حالا تمام دنیا را توی دست هایم دارم

من دیگر هرگز دلتنگ اشک هایم نخواهم شد

تو مثل باد تمام قاصدک هایم را

که به شاخه درخت گیر کرده بود رها کردی

شعر همدلی , شعر در مورد همدلی , شعر در وصف همدلی , شعر درباره همدلی

شعر در مورد گل قاصدک

و چه زیبا گفت سهراب عزیز…

باید امروز حواسم باشد

که اگر قاصدکی را دیدم ،

آرزوهایم را

بدهم تا برساند به خدا

شعر یمن , شعر در مورد یمن , شعر در وصف یمن , شعر درباره یمن

شعر عاشقانه در مورد قاصدک

این روزها سهم من از قاصدک ها،

فقط دیدن رقصیدنشان در باد است،

نه براورده شدن آرزوهایم…

شعر یادگاری , شعر در مورد یادگاری , شعر در وصف یادگاری , شعر درباره یادگاری

شعر سهراب سپهری در مورد قاصدک

قاصدک ! هان چه خبر آوردی؟

از کجا ،وز که خبر آوردی؟

خوش خبر باشی ،اما ،اما

گرد بام و در من

بی ثمر می گردی

انتظار خبری نیست مرا …

شعر بهار , شعر در مورد بهار , شعر در وصف بهار , شعر درباره بهار

شعر اخوان ثالث در مورد قاصدک

برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس

برو آنجا که تو را منتظرند

قاصدک

در دل من همه کورند و کرند

دست بردار از این در وطن خویش غریب

قاصد تجربه های همه تلخ

با دلم می گویم

که دروغی تو،دروغ

که فریبی تو ،فریب

شعر راه , شعر در مورد راه , شعر در وصف راه , شعر درباره راه

شعر های زیبا در مورد قاصدک

قاصدک! هان ولی …آخر … ای وای

راستی آیا رفتی با باد؟

با تو ام آی ! کجا رفتی؟ آی…

راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟

مانده خاکستر گرمی جایی؟

در اجاقی-طمع شعله نمی بندم-خردک شرری هست هنوز؟

شعر رهایی , شعر در مورد رهایی , شعر در وصف رهایی , شعر درباره رهایی

شعری درباره قاصدک

قاصدک!

ابر های همه عالم شب و روز

در دلم می گریند

شعر ذلت , شعر در مورد ذلت , شعر در وصف ذلت , شعر درباره ذلت

شعر کوتاه درباره قاصدک

گفتـــه بودی

دلتـــنگی هایم را با قاصــــدک ها قسمتـــــ کنم

تا به گـــــوش تو برسانند.

می گفــــتی قاصدکــــها گوش شنـــوا دارند

غم هایتـــــ را در گوششان زمزمــــه کن و به بــــاد بسپار

. من اکنون صاحب دشــــــــــتی قاصــدکم.

اما …..مگر تو نمی دانستی قاصــــــدکهای خیـــــس از اشکــــــ می میرند؟؟؟؟!

شعر ساز , شعر در مورد ساز , شعر در وصف ساز , شعر درباره ساز

شعری کوتاه درباره قاصدک

شاید یکى از این چراغ ها

چراغ خانه ى تو باشد

کجاى این شهر پیدایت کنم؟

تو فقط

قاصدکى به آسمان بفرست

باقى اش با من

شعر ذکر , شعر در مورد ذکر , شعر در وصف ذکر , شعر درباره ذکر

شعر نو درباره قاصدک

نمی دانم آخر این دلتنگی ها به کجا خواهد رسید…

دنیا پــــــُر شده از قاصدکهایی که

راهشان را گم می کنند!!

نـــــــه میتوانی خبری دهی …

و نــــــــه خبری بگیری !

شعر زمان , شعر در مورد زمان , شعر در وصف زمان , شعر درباره زمان

اشعار زیبا در مورد قاصدک

گاهی باید آرزوهایت را مثل قاصدک بگذاری

کف دست و بسپاریشان به دست باد

تا بروند و سهم دیگران شوند …

شعر سکوت , شعر در مورد سکوت , شعر در وصف سکوت , شعر درباره سکوت

شعر زیبا درباره قاصدک

گاهی باید آرزوهایـــت را مثل قاصدک بگذاری

کف دست و بسپاریشان به دســت باد

تا بــروند و سهم دیگران شوند

شعر نماز , شعر در مورد نماز , شعر در وصف نماز , شعر درباره نماز

شعری زیبا درباره قاصدک

سراغت را از “قاصدک” که می گیرم

تابی خورده و در دل ابرها گم می شود !

غصه ام می گیرد می دانم ، شرم دارد

از اینکه “خبر” دهد که رفتنت همیشگی بود …

شعر رنگین کمان , شعر در مورد رنگین کمان , شعر در وصف رنگین کمان , شعر درباره رنگین کمان

شعر درباره گل قاصدک

چه سخت است دلتنـــگ قاصدک بودن

درجاده ای که در آن هیچ بادی نمی وزد

شعر ساحل , شعر در مورد ساحل , شعر در وصف ساحل , شعر درباره ساحل

شعر عاشقانه درباره قاصدک

مادر ای پرواز نرم قاصدک

مادر ای معنای عشق شاپرک

ای تمام ناله هایت بی صدا

مادر ای زیباترین شعر خدا

شعر اربعین , شعر در مورد اربعین , شعر در وصف اربعین , شعر درباره اربعین

شعر قاصدک

کسی صدای قاصدک ها را نمی شنید

جزمن

که خویشاوند باد بودم

شعر ضریح امام رضا , شعر در مورد ضریح امام رضا , شعر در وصف ضریح امام رضا , شعر درباره ضریح امام رضا

شعر قاصدک فریدون مشیری

قاصدک ها هم

مثل تو

بعد از کلی آرزو مرا ترک میکنند

انگار این رسم طبیعت است

شعر امام رضا , شعر در مورد امام رضا , شعر در وصف امام رضا , شعر درباره امام رضا

شعر قاصدک فروغ فرخزاد

گاه این نازک دلم یاد رویت میکند

گاه با دیدار گل یاد بویت میکند

گاه با دلواپسی در کنار پنجره

از هزاران قاصدک پرس جویت میکند

شعر تظاهر , شعر در مورد تظاهر , شعر در وصف تظاهر , شعر درباره تظاهر

شعر قاصدک سهراب سپهری

دنبال کلاغی می گردم تا قارقارش را

به فال نیک بگیرم

وقتی قاصدک ها

همه لالند…

شعر صداقت , شعر در مورد صداقت , شعر در وصف صداقت , شعر درباره صداقت

شعر قاصدک یراحی

قاصدک تنهای تنها

قاصدک رقصان و زیبا

قاصدک یک قاصد از نور

قاصدک چشمه پر شور

قاصدک حرفی به لب داشت

قاصدک عزم سفر داشت

قاصدک بر باله باد

قاصدک آزاد آزاد

قاصدک تا مقصد رود

قاصدک بدرود بدرود

شعر ضعف , شعر در مورد ضعف , شعر در وصف ضعف , شعر درباره ضعف

شعر قاصدک اخوان

یاد داری قاصدک را ،

که می جنبید در باد، آزاد؟!
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر در مورد نقاب

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:چهارشنبه 17 آبان 1396-07:17 ب.ظ

شعر در مورد نقاب

شعر در مورد نقاب,شعر در مورد نقاب چهره,شعر در مورد نقاب خنده,شعری در مورد نقاب,شعر نو در مورد نقاب,شعر کوتاه در مورد نقاب,شعری درباره نقاب,شعر نو در باره نقاب,شعر در وصف نقاب,شعر نقاب,شعر نقاب قمیشی,شعر نقاب بر چهره,شعر نقاب چهره,شعر نقاب سیاوش,شعر نقاب از چهره بردار,شعر نقابی,شعار نقابه المحامین,شعار نقابه المهندسین,شعر نقابه المعلمین,متن شعر نقاب از قمیشی,متن شعر نقاب قمیشی,شعر نقاب از سیاوش قمیشی,شاعر شعر نقاب سیاوش قمیشی,شعر در مورد نقاب چهره,شعر نقاب سیاوش قمیشی,متن شعر نقاب سیاوش,شعر آهنگ نقاب سیاوش قمیشی,شاعر شعر نقاب سیاوش,دانلود شعر نقاب از سیاوش قمیشی

شعر در مورد نقاب

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد نقاب برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

چه شوی ز دیده پنهان که چو روز می‌نماید

رخ همچو آفتابت ز نقاب آسمانی.

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر در مورد نقاب

زاهد از اندوهِ رسوایی به رخ دارد نقاب

ورنه پیشِ دیگران خود بی‌نقاب آید برون

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر در مورد نقاب چهره

حالا پرواز کرده‌ای

بر بال فرشتگان نشسته‌

پیله‌بسته

پروانه‌ای؟

نه

عقاب من!

تک‌سوار بی نقاب من!

شعر دی ماه , شعر در مورد دی ماه , شعر درباره دی ماه , شعر در وصف دی ماه

شعر در مورد نقاب خنده

دوست می‌دارم خیانت‌هایت را

که به من روا می‌داری

زیرا تایید می‌کند که زنده‌ای

و از دروغ و نقاب پوشیدن

ناتوان

مرا نقاب‌ها به درد می‌آورد

بیش از به درد آوردن خیانت

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعری در مورد نقاب

لب های مان دو بال کبوتر

باز می شود و بسته می شود

باز می شود و بسته می شود

دو بال کبوتر

که در دو تن آشیانه دارد

شب نقاب عمومی است

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر نو در مورد نقاب

گیسو به دست می کشد از رخ نقاب را

تا  شرم  در  نقــاب  کشد  آفتـــــاب  را

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر کوتاه در مورد نقاب

نقابی بسته ای بر چهره ات دیوانه ی شاعر

و چشمان خدا پشت نقابت خوب پنهان شد

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعری درباره نقاب

چگونه شک نکنم دست مهربانش را؟

به حسن نیّت این مردم نقاب زده؟

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر نو در باره نقاب

چنانچه خواست دلت بی حساب گریه کنی

قسم بخور که فقط با نقاب گریه کنی

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر در وصف نقاب

خسته ام از این نقاب لعنتی بر چــهره ام

نه نمی خواهم تو را در بودنم کتمان کنم

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر نقاب

آه خفاش های بی مقدار

کشتن آفتاب نزدیک است

لحظه های کشیدن دست و

 روسری و نقاب نزدیک است

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شعر نقاب قمیشی

 هر نقاب روی جانان را نقاب دیگرست

هر حجابی را که طی کردی حجاب دیگرست

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر نقاب بر چهره

 نقاب اگر به رخ دلبران حجاب شود

رخ لطیف تو بی پرده از نقاب شود

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

شعر نقاب چهره

 نقاب دولت بیدار، خواب سنگین است

به زور گریه به یک جانب این نقاب انداز

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر نقاب سیاوش

 نقاب روی تو، جانا، منم که چون گویم:

رخ از نقاب برافگن، مرا براندازی

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر نقاب از چهره بردار

 قول چون روی برد زیر نقاب، ای بخرد

به عمل باید از این روی گشادنت نقاب

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر نقابی

 غنچه مستور از نقاب برآمد

گل ز پریخانه حجاب برآمد

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعار نقابه المحامین

 گوشه آن نقاب را بشکن

ورق انتخاب را بشکن

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعار نقابه المهندسین

 مشو از چشم بستگان غافل

یوسفی در نقاب اگر داری

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر نقابه المعلمین

 خورشید چراغ روز می گردد

زان چهره اگر نقاب برداری

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

متن شعر نقاب از قمیشی

 چه بود گر نقاب بگشایی؟

بی دلان را جمال بنمایی؟

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

متن شعر نقاب قمیشی

 حسن پوشیده بود زیر نقاب

عشق برداشت از میانه حجاب

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر نقاب از سیاوش قمیشی

 بگشاد نقاب بی نشانی

وین عالم بانشان چه می شد

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شاعر شعر نقاب سیاوش قمیشی

 آن جا حسنی نقاب بگشود

پیراهن حسن ها قبا بود

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعر در مورد نقاب چهره

 گلزار نقاب می گشاید

بلبل بگرفت باز زاری

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعر نقاب سیاوش قمیشی

 معنیش روی خوب کنم وانگهی

اندر نقاب لفظش پنهان کنم

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

متن شعر نقاب سیاوش

 کی سفیدی می تواند شد به چشم ما نقاب؟

کف چه باشد تا شود بر چهره دریا نقاب

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر آهنگ نقاب سیاوش قمیشی

 در نقاب کف دل از روشن ضمیران می برد

آه اگر افتد به یک جانب نقاب زنده رود!

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شاعر شعر نقاب سیاوش

 تا تو را اهل نظر هیچ تماشا نکنند خم

به خم زلف تو بر چهره نقاب است، نقاب

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

دانلود شعر نقاب از سیاوش قمیشی

 بگشا نقاب از رخ که رخ تو است فرخ

تو روا مبین که با تو ز پس نقاب گویم

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر در مورد نقاب

 بگشاد صبح عید ز رخ چون نقاب را

بنمود ساقی آن رخ چون آفتاب را

شعر غذا , شعر در مورد غذا , شعر درباره غذا , شعر در وصف غذا

شعر در مورد نقاب چهره

 باز برقع بر رخ چون ماه بربستی نقاب

گوییا در زیر ابری رفت ناگه آفتاب

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر در مورد امام رضا

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:سه شنبه 16 آبان 1396-01:35 ب.ظ

شعر در مورد امام رضا

شعر امام رضا,شعر امام رضا برقعی,شعر امام رضایی,شعر امام رضا تتلو,شعر امام رضا ع,شعر امام رضا حامد زمانی,شعر امام رضا محمد سهرابی,شعر امام رضایی,شعر امام رضا فاضل نظری,شعر امام رضا ترکی,شعر امام رضا برقعی,شعر شهادت امام رضا برقعی,شعر میلاد امام رضا برقعی,شعر امام رضا از حمیدرضا برقعی,شعر امام زمان حمید رضا برقعی,شعر امام رضا حمید رضا برقعی,شعر درباره امام رضا از برقعی,شعر امام حسن مجتبی حمید رضا برقعی,شعر امام زمان سید حمید رضا برقعی,شعر امام رضایی زیبا,شعر ناب امام رضایی,شعر های امام رضایی,شعر دوبیتی امام رضایی,شعر کوتاه امام رضایی,شعر نو امام رضایی,متن شعر امام رضایی,دانلود شعر امام رضا از تتلو,دانلود شعر تتلو امام رضا,شعر امام رضا حامد زمانی و هلالی,شعر امام رضا حامد زمانی و عبدالرضا هلالی,شعر امام رضا حامد زمانی,شعر امام رضا از حامد زمانی و هلالی,شعر امام رضا 2 حامد زمانی,دانلود شعر امام رضا حامد زمانی و هلالی,شعر امام رضا با صدای حامد زمانی,متن شعر آهنگ امام رضا حامد زمانی,متن شعر امام رضا از حامد زمانی,اشعار امام رضا محمد سهرابی,شعر امام رضا از محمد سهرابی,اشعار ولادت امام رضا محمد سهرابی,شعر فاضل نظری در مورد امام رضا,اشعار امام رضا ترکی,شعر شهادت امام رضا ترکی,شعر ولادت امام رضا ترکی,شعر میلاد امام رضا ترکی,اشعار شهادت امام رضا ترکی,شعر در مورد امام رضا ترکی,اشعار ولادت امام رضا ترکی,شعر ترکی امام رضا ع,شعر ترکی برای امام رضا

شعر در مورد امام رضا

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد امام رضا برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 روی صحن و گنبدت پرواز چیز دیگری ست

کاش من هم چون کبوترهای صحنت می شدم

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر امام رضا

بین دو گنبدی که دل از آسمان برد

خالی است جای گنبد زیبای تو رضا (ع)

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر امام رضا برقعی

اینجا دو گنبد می درخشد یا سه گنبد…

تردید کردم مشهدم یا کاظمینم

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعر امام رضایی

بعد از نگاه بر قد و بالای این حرم

فهمیده ام که تازه دلم تنگ مشهد است

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر امام رضا تتلو

گاهی دلم مشهد گهی در کاظمین است

هر جا برود باز دلم تنگ حسین است

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر امام رضا ع

بی شک کبوتری که به گنبد نشسته است

کفران نعمت است به دریا سفر کند

شعر زمستان , شعر در مورد زمستان , شعر درباره زمستان , شعر در وصف زمستان

شعر امام رضا حامد زمانی

پس در همین ایران ما هم کاظمینی هست

راه میان مشهد و قم را که برداریم

شعر سیزده بدر , شعر در مورد سیزده بدر , شعر درباره سیزده بدر , شعر در وصف سیزده بدر

شعر امام رضا محمد سهرابی

کاش بودم چو کبوتر به سر بام شما

تا خدا بال زدن حال و هوایی دارد

شعر ذات خراب , شعر در مورد ذات خراب , شعر درباره ذات خراب , شعر در وصف ذات خراب

شعر امام رضایی

هر چنـد که نـــــوبرانه ها در شهــر است

جز نان و رطب ،با همه دندان قــهر است

تلـــــــخ است تعـــــــارف طعام حــــــکّام…

این قوم انار ساوه شان هم زهـــــــــر است

 شعر رمضان , شعر در مورد رمضان , شعر درباره رمضان , شعر در وصف رمضان

شعر امام رضا فاضل نظری

می‌گریم آنقدر که کمی وا شود دلم

در بین زائران شما جا شود دلم 

بر بال کفتری دل خود را نوشته‌ام

باید کدام صحن تو انشا شود دلم؟

 شعر جنگ , شعر در مورد جنگ , شعر درباره جنگ , شعر در وصف جنگ

شعر امام رضا ترکی

حالا که نیامدم دمت را بفرست

من نیستم آن جا کرمت را بفرست

گفتم که مریضم و دوا می خواهم

پس گرد و غبار حرمت را بفرست

 شعر قرآن , شعر در مورد قرآن , شعر درباره قرآن , شعر در وصف قرآن

شعر امام رضا برقعی

دوباره دل زکمند گناه می گیرم

در آسمان خراسان پناه می گیرم

نگاه لطف شما بر همه نمایان است

که سهم خود را از این نگاه می گیرم

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر شهادت امام رضا برقعی

آهو برو کناری و جای مرا بده
ته مانده ی غذای سرای مرا بده
سهمیه ی امام رضای مرا بده
مشهد، بیا و کرب و بلای مرا بده

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

دلم جز به مهر تو سامان ندارد

دمی زندگی بی تو امکان ندارد

نباشد فقیر آن که بی مال و پول است

فقیر آن که مثل تو سلطان ندارد

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

مژده ای اهل رضا، روی رضا پیدا شد

جلوه حسن الهی به فضا پیدا شد

ضعفا روی به گلزار ولایت آرید

که گل روی معین الضعفا پیدا شد

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

دل در حرمش دارد عجب حال غریبی

برده است زدل خال لبش هر چه شکیبی

نوشی چو زلعل لب او قطره ای از عشق

یابی به دل عاشق خود حال عجیبی . . .

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

ما دولت تسلیم و رضا می طلبیم

راهی سوی اقلیم بقا می طلبیم

اندر دو جهان ، عزت و اقبال و نجات

از فیض ولایت رضا می طلبیم

شعر کنار هم بودن , شعر در مورد کنار هم بودن , شعر درباره کنار هم بودن , شعر در وصف کنار هم بودن

بر در دوست به امید پناه آمده ایم

همره خیل غم و حسرت و آه آمده ایم

چون ندیدیم پناهى به همه مُلک جهان

لاجرم سوى رضا بهر پناه آمده ایم

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

زخاک توس می جهد, ستارگان به آسمان

شمس همیشه در طلوع, مهر کران خاوران

سجده گه اهل فلک, بوسگه حور و ملک

بارگه قدس رضا, منشا فیض عرشیان

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر امام زمان سید حمید رضا برقعی

این زمزمه در عرش برین است امشب

پیدایش نور شمس دین است امشب

مژده به محمد و علی و زهرا

میلاد امام هشتمین است امشب

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

تو را با نام آهو می شناسند

رضای حضرت هو می شناسند

تمام رعیت ملک عظیمت

به نام شاه خوشرو می شناسند

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

کسی قدم به حرم بی مدد نخواهد زد

بدون واسطه دم از احد نخواهد زد

گدای کوی رضا شو که آن امام رئوف

به سینه ی احدی دست رد نخواهد زد

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

سلطانی و ما رعیت ملک تو رضاییم

همواره در این سلطنتت جمله گداییم

کی تحفه ی شاهانه به پابوس تو گیریم

ما منتظر تذکره ی کرب و بلاییم

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعر دوبیتی امام رضایی

ما در ره ثامن الحجج می میریم

از طوس سراغ کربلا می گیریم

 امروز چو چشمه های سرخ اشکیم

فردا به رکاب منقم تکبیریم

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر کوتاه امام رضایی

اون کسی که منو اینجا کشیده، امام رضاست

منو با عشق حسینش خریده، امام رضاست

 اون کسی که زائرا، تا که می رن به پابوسش

می خره تمومشون رو ندیده، امام رضاست

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعر نو امام رضایی

دلم می خواد آقا جون، مشهدتُ ببینم

با زائرات ‌کنار سقاخونت بشینم

سقاخونت آقاجون، به یاد مشک سقاست

اونجا فقط برای شادی قلب زهراست

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

متن شعر امام رضایی

مجبور شدم به هر کسی رو بزنم

در محضر هر غریبه زانو بزنم

 تحقیر شدم ، چون که فراموشم شد

یک سر به ضامن آهو بزنم

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

دانلود شعر امام رضا از تتلو

خوش آمدی رضا جان جانم فدا نمایم

تبریک من پذیــری باشد همین دوایم

 از جان تو را بخوانم خوشبو شود دهانم 

لطفی نما رضا جان تا من به کعبه آیم

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

دانلود شعر تتلو امام رضا

مگذار مرا دراین هیاهو، آقا

تنها و غریب و سربه زانو آقا

 ای کاش ضمانت دلم را بکنی

تکرار قشنگ بچه آهو آقا
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر در مورد وفاداری

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:دوشنبه 15 آبان 1396-03:24 ب.ظ

شعر در مورد وفاداری

شعر در مورد وفاداری,شعر در مورد وفاداری سگ,شعر در مورد وفاداری دوست,شعر در مورد وفاداری حافظ,شعر در مورد وفاداری به عهد,شعر در مورد وفاداری زن,شعری در مورد وفاداری سگ,شعر در مورد وفاداری,شعر زیبا در مورد وفاداری,شعر در مورد وفاداری در عشق,شعری درباره وفاداری سگ,شعر درباره وفاداری سگ,شعر در مورد دوست وفادار,شعر درباره دوست وفادار,شعر در مورد وفا به عهد,شعر کودکانه در مورد وفا به عهد,شعر درباره وفا به عهد,شعر درباره ی وفا به عهد,شعر در مورد وفای به عهد,شعر در مورد وفای سگ,شعر در مورد وفای دوست,شعر در مورد وفای به عهد کودکانه,شعر در مورد وفای سگ,شعری در مورد وفاداری,شعر زیبا در باره وفاداری,اشعار زیبا در مورد وفاداری,شعر در وصف وفاداری,شعر در وصف وفاداری سگ,شعر در وصف دوست وفادار,شعری در وصف وفاداری,شعری در وصف وفاداری سگ,شعر وفاداری,شعر وفاداری به عشق,شعر وفاداری در عشق,شعر وفاداری سگ,شعر وفاداری مرد به زن,شعر وفاداری به دوست,شعر وفاداری حافظ,شعر وفاداری عباس,شعر وفاداری عشق,شعر وفاداری دوست,شعر درباره وفاداری به عشق,شعر وفاداری به همسر,شعر درباره وفاداری به همسر,شعر در مورد وفاداری در عشق,شعری از وفاداری سگ,شعری درباره وفاداری سگ,شعر سگ وفادار,شعر درباره وفاداری سگ,شعر از وفاداری سگ,شعر در مورد وفاداری سگ,شعر در وصف وفاداری سگ,شعر درباره وفاداری حضرت عباس,شعر دوست وفادار,شعر در مورد وفاداری دوست,شعر دوستان وفادار

شعر در مورد وفاداری

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد وفاداری برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

بی وفایی کن وفایت میکنند با وفا باشی خیانت میکنند

مهربانی گر چه آیینه ی خوشیست مهربان باشی رهایت میکنند

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر در مورد وفاداری

پیمانی را که در طوفان با خدایت بستی ،

در آرامش فراموش مکن !!

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعر در مورد وفاداری سگ

روزی که نماند دگری بر سر کویت

دانی که ز اغیار وفادار ترم من

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر در مورد وفاداری دوست

ما را کبوترانه وفادار کرده است

آزاد کرده است و گرفتار کرده است

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر در مورد وفاداری حافظ

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعر در مورد وفاداری به عهد

وفاهای تو را یک یک ستودم

 خطاهای تو را ده ده شمردم

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر در مورد وفاداری زن

اگر چه دل به کسی داد، جان ماست هنوز

به جان او که دلم بر سر وفاست هنوز

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعری در مورد وفاداری سگ

روزی که نماند دگری بر سر کویت

دانی که ز اغیار وفادار ترم من

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر در مورد وفاداری

از همه کس گذر کنم، از تو گذر نمی شود

مشکل تو وفای من، مشکل من جفای تو

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر زیبا در مورد وفاداری

من زمین گیر گیاهم، تو سبک سیر نسیمی

که به زنجیر وفایت نکشم هرچه بکوشم

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر در مورد وفاداری در عشق

ای گل تازه که بویی ز وفا نیست ترا

خبر از سرزنش خار جفا نیست ترا

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعری درباره وفاداری سگ

پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را

الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر درباره وفاداری سگ

تنهایی ام را دوست دارم

نه اینکه چون بی وفا نیست

نه اینکه چون خدا هم تنهاست

و یا در دلش دروغی  نیست

نه   …

تنهایی را دوست دارم

وقتی تو را به من می رساند

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر در مورد دوست وفادار

از هوای هر که جز تو جان و دل بزدوده‌ام

وز وفای تو چو نار از ناردان آگنده‌ام

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر درباره دوست وفادار

گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید

شعر نگاه , شعر در مورد نگاه , شعر درباره نگاه , شعر در وصف نگاه

شعر در مورد وفا به عهد

من از آن کشم ندامت که تو را نیازمودم

تو چرا ز من گریزی که وفایم آزمودی

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر کودکانه در مورد وفا به عهد

اندر دل بی وفا غم و ماتم باد

آن را که وفا نیست ز عالم کم باد

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر درباره وفا به عهد

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

شعر درباره ی وفا به عهد

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟

بی‌وفا حالا که من افتاده‌ام از پا چرا؟

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

شعر در مورد وفای به عهد

عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران

ساده دل من که قسم های تو باور کردم

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

شعر در مورد وفای سگ

در زمانی که وفا

قصه ی برف به تابستان است

و صداقت گل نایابی ست

به چه کس باید گفت….

با تو انسانم و خوشبخت ترین

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر در مورد وفای دوست

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

شعر در مورد وفای به عهد کودکانه

 در همه عالم وفاداری کجاست

غم به خروارست غمخواری کجاست

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر در مورد وفای سگ

 با وفاداران، سر یاری نداشت

همچو گل، بوی وفاداری نداشت

شعر ورزش , شعر در مورد ورزش , شعر درباره ورزش , شعر در وصف ورزش

شعری در مورد وفاداری

 گه به لطفش نواخت از یاری

گاه بوسیدش از وفاداری

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

شعر زیبا در باره وفاداری

 وفاداری و حق گویی نه کار هر کسی باشد

غلام آصف ثانی جلال الحق و الدینم

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

اشعار زیبا در مورد وفاداری

 دل منه بر دنیی و اسباب او

زانکه از وی کس وفاداری ندید

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر در وصف وفاداری

 عشق روزافزون من، از بی وفائی های اوست

می گریزم، گر بمن روزی وفاداری کند

شعر چپ دست ها , شعر در مورد چپ دست ها , شعر درباره چپ دست ها , شعر در وصف چپ دست ها

شعر در وصف وفاداری سگ

 گه به لطفش نواخت از یاری

گاه بوسیدش از وفاداری

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

شعر در وصف دوست وفادار

 وفاداری مجوی از زن، که بی جاست

کزین بربط نخیزد نغمه راست

شعر چاپلوسی , شعر در مورد چاپلوسی , شعر درباره چاپلوسی , شعر در وصف چاپلوسی

شعری در وصف وفاداری

 عشق روزافزون من از بیوفائی های توست

می گریزم گر به من، یک دم وفاداری کنی

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

شعری در وصف وفاداری سگ

 برو ای از مهر و وفا عاری

برو ای عاری ز وفاداری

که شکستی چون زلفت عهد مرا

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

شعر وفاداری

 دگر به دست نیاید چو من وفاداری

که ترک می ندهم عهد بی وفایی را

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

شعر وفاداری به عشق

 من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت

و اینان همه قلبند که پیش تو لسانند

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

شعر وفاداری در عشق

 کسی مانند من جستی زهی بدعهد سنگین

دل مکن کاندر وفاداری نخواهی یافت مانندم

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

شعر وفاداری سگ

 سعدیا شرط وفاداری لیلی آنست

که اگر مجنون گویند به سودا نرویم

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

شعر وفاداری مرد به زن

 ای یار جفاکرده پیوندبریده

این بود وفاداری و عهد تو ندیده

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

شعر وفاداری به دوست

 در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین

خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر در مورد زیبایی

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:یکشنبه 14 آبان 1396-07:44 ب.ظ

شعر در مورد زیبایی

شعر در مورد زیبایی,شعر در مورد زیبایی یار,شعر در مورد زیبایی دختر,شعر در مورد زیبایی چهره,شعر در مورد زیبایی چشم,شعر در مورد زیبایی صورت,شعر در مورد زیبایی طبیعت,شعر در مورد زیبایی زن,شعر در مورد زیبایی های آفرینش,شعر در مورد زیبایی زندگی,شعر در مورد زیبایی معشوق,شعر در مورد زیبایی دوست,شعری در مورد زیبایی معشوق,شعر در مورد رخ زیبای یار,شعر درباره زیبایی یار,شعر زیبا در مورد یار,شعر در مورد زیبای یار,شعری در مورد زیبایی یار,شعر نو درباره زیبایی یار,شعر در مورد دختر زیبا,شعر در مورد دختر زیبا,شعری در مورد دختر زیبا,شعری در مورد زیبایی زن,شعر درباره زیبایی دختر,شعر زیبا درمورد دخترم,شعر زیبا در مورد دختر گلفروش,شعری در مورد زیبایی چهره,شعر در مورد چهره زیبا,شعری در مورد زیبایی صورت,شعر درباره چهره زیبا,شعر درباره زیبایی چهره,شعری در مورد چهره زیبا,شعر در مورد زیبایی چشمان,شعر در مورد چشم زیبا,شعر در مورد چشمان زیبا,شعر در مورد چشم زیبا,شعر در مورد چشمان زیبا,شعر زیبا در مورد چشمان زیبا,شعری در مورد چشم زیبا,شعر زیبا درباره چشم,شعر درباره چشم زیبا,شعر در مورد صورت زیبا,شعر درباره زیبایی صورت,شعری در مورد صورت زیبا,شعر در باره صورت زیبا,شعر کوتاه در مورد صورت زیبا,شعر کوتاه در مورد زیبایی طبیعت,شعری در مورد زیبایی طبیعت,شعر در مورد طبیعت زیبا,شعری در مورد طبیعت زیبا,شعر در مورد زیبایی های طبیعت,شعر در مورد طبیعت زیبا,شعر درباره زیبایی طبیعت,شعری درباره زیبایی طبیعت,شعر های زیبا در مورد طبیعت,شعر در مورد زیبایی زن,شعر زیبا در مورد زن روستایی,شعر زیبا در مورد زندان,شعر درباره زیبایی زن,شعر در مورد زندگی زیبا,شعر در مورد زندگی زیبا,شعر درمورد زیبایی زن,شعر زیبا درمورد زندگی,شعری در مورد زیبایی های افرینش,شعر درباره زیبایی های افرینش,شعری درباره ی زیبایی های آفرینش,شعری درباره زیبایی های آفرینش,شعر زیبای در مورد زندگی,شعری درباره زیبایی زندگی,شعر زیبا در مورد زندگی زیباست,شعری در مورد زیبایی زندگی,شعر در مورد زیبایی های زندگی,شعر در وصف زیبایی یار,شعر در وصف یار زیبا,شعر در وصف زیبایی معشوق,شعر در وصف زیبایی دوست,شعر نو در وصف زیبایی یار,شعری در وصف زیبایی دوست,شعر وصف زیبایی یار,شعری زیبا در وصف یار,شعر در وصف زیبای یار,اشعار در وصف زیبایی یار,شعر در وصف زیبایی,شعر در وصف زیبایی زن,شعر در وصف زیبایی طبیعت,شعر در وصف زیبایی صورت,شعر در وصف زیبایی پاییز,شعر در وصف زیبایی شب,شعر در وصف زیبایی معشوقه,شعر در وصف زیبایی زن,شعر در وصف زیبایی زندگی,شعری در وصف زیبایی زن,شعر در وصف زن زیبا,شعر در وصف زندگی زیبا,شعری در وصف زیبایی یک دختر,شعر زیبا در وصف زن,شعر زیبا در وصف زنان,شعری زیبا در وصف زن,شعر زیبا در وصف معشوقه,شعری در وصف زیبایی معشوق,شعر در وصف زیبای معشوق,شعر وصف زیبایی معشوقه,شعر در وصف دوست زیبا,شعر زیبا در وصف دوستان,شعر زیبا در وصف دوستی,شعر زیبا در وصف دوست داشتن,شعری زیبا در وصف دوست,شعری زیبا در وصف دوست خوب,شعری زیبا در وصف دوست,شعری زیبا در وصف دوستان,شعری در وصف زیبایی طبیعت,شعر زیبا در وصف طبیعت,شعری زیبا در وصف طبیعت,شعر در وصف صورت زیبا,شعر در وصف زیبایی چهره,شعری در وصف صورت زیبا,شعر زیبا در وصف پاییز,شعری زیبا در وصف پاییز,شعر زیبا در وصف شب یلدا,شعر زیبا در وصف شب,شعر زیبا در وصف شب یلدا,شعری زیبا در وصف شب قدر,شعر زیبا در وصف شب قدر,شعری زیبا در وصف شب یلدا,شعری زیبا در وصف شب,شعر زیبایی,شعر زیبایی یار,شعر زیبایی چهره,شعر زیبایی در مورد زن,شعر زیبایی در وصف زن,شعر زیبایی در مورد دختر,شعر زیبایی,شعر درباره زیبایی,شعر درباره زیبایی زن,شعر درباره زیبایی زندگی,شعری دروصف زیبایی یار,شعر زیبای یار,شعر زیبای یار دبستانی من,شعر زیبا یار,شعر زیبایی یار,شعر درباره زیبایی یار,شعر وصف زیبایی یار,شعر زیبا برای یار,شعر زیبا فراق یار,شعر چهره زیبای تو,شعر زیبایی صورت,شعر درباره زیبایی چهره,شعر در وصف زیبایی چهره,شعر برای زیبایی چهره,شعر زیبایی در مورد زندگی,شعر زیبای در مورد زندگی,شعر زیبا در مورد زن,شعر زیبا در مورد زندگی,شعر زیبا در مورد زن,شعر زیبا در مورد زنان,شعر زیبا در مورد زندگی زیباست,شعر زیبا در مورد زندان,شعری زیبا در مورد زن,شعر های زیبا در وصف دختر,شعر زیبا در وصف زن,شعر زیبا در وصف زندگی,شعر زیبا در وصف زنان,شعری زیبا در وصف زن,شعری زیبا در وصف زندگی,شعر زیبا در وصف دختر,شعر زیبا در وصف همسر,شعر های زیبا در وصف زن,شعر زیبا در مورد دختر,شعر زیبا در مورد دختر,شعر زیبا در مورد روز دختر,شعر زیبا در مورد دوست دختر,شعری زیبا در مورد روز دختر,شعر زیبا در مورد دخترم,شعر زیبا در مورد دختر گلفروش,شعری زیبا در مورد دختر,شعر های زیبا در مورد دختر,شعر زیباییت,شعر زیبایی از سعدی,شعر زیبایی زن,شعر زیبایی تو,شعر زیبایی عاشقانه,شعر درباره زیبایی معشوق,شعر درباره زیبایی طبیعت,شعر درباره زیبایی های افرینش,شعری درباره زیبایی طبیعت,شعر درباره زیبایی,شعر زیبایی درباره ی ایران,شعر در مورد زیبایی چهره,شعری درباره زنان زیبا,شعری درباره زیبایی زندگی,شعر در مورد زیبایی زن,شعر زیبا درباره زن,شعر زیبا درباره زندگی,شعر زیبا در باره زن,شعر زیبای درباره زن,شعر در مورد زیبایی زندگی,شعری زیبا درباره زندگی,شعر های زیبا درباره زندگی,شعر نو زیبا درباره زندگی

شعر در مورد زیبایی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد زیبایی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

من پیراهنت را در باد دوست دارم

و زیبایی ات را

در آینه ای که از آن عبور کرده ای!

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

شعر در مورد زیبایی

تو را دوست دارم

و زیبایی ام را به جهان تسلیم می کنم

تا هر لبی که تو را می بوسد

من باشم …

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد زیبایی یار

دستم را

به زیبایی تو نزدیک می کنم

و خواب از سرم می پرد

حتما که نباید

فنجان را سر کشید

گاهی قهوه از چشم ها

در جان می چکد.

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

شعر در مورد زیبایی دختر

چقدر زیبایی وقتی مرا متهم می کنی

که دوستت ندارم!

چقدر این وقت ها عاشقت هستم!

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر در مورد زیبایی چهره

آنقدر زیبایی

که شاعرها به احترامت

کلاه از سر بر می دارند!

و روی پیشانی شعرهای شان

عرق شرم می نشیند!

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

شعر در مورد زیبایی چشم

تصویر قشنگی ست

برخورد موج با صخره

در یک غروب زیبا

اما …

تا اسیر دریا نشوی

نمی فهمی چه جهنمی ست این زیبایی!

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر در مورد زیبایی صورت

من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را

وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد زیبایی طبیعت

می دانی

تقصیر من نیست

اگر زیبایی چشم های تو

توی هیچ بوم نقاشی

جا نمی شود

آنقدر بی رحمانه زیبایی

که چشم دوربین ها را

ضعیف کرده ای

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

شعر در مورد زیبایی زن

زیبایی می تواند بی رحم باشد

درست شبیه چال ظریف گونه ی چپ تو

وقتی عمیق می خندی!

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد زیبایی های آفرینش

انگار که خداوند

معشوقه ای داشته باشد!

انگار که معشوقه اش

ترکش کرده باشد!

انگار که خداوند

تو را

در لحظه ی تنها شدنش

آفریده باشد.

زیباییِ تو

غم انگیز است!

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر در مورد زیبایی زندگی

یاد تو که می افتم

دست دلم را می گیرم وُ

می رویم

پای قرارهای نیامده ات

به تو فکر می کنم

و زیبایی چشمانت

حواسم را به هم می ریزد

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر در مورد زیبایی معشوق

در نور شمع

زن تری؛

در آفتاب صبح که چشم باز می‌کنی

فرشته تر؛

و من بین این دو زیبایی ِ با شکوه

عاشقانه آونگ شده ام

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

شعر در مورد زیبایی دوست

زیبایی ات را

در لحظه ای حبس می کنم و

به دیوار می آویزم!

بافه ای از گیسوانت 

از قاب بیرون می ریزد!

دوباره می فهمم 

نه در عکس

نه در نگاه

نه در روسری

و نه در واژه های این شعر

زیبایی تو

در هیچ قابی

محصور شدنی نیست!

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعری در مورد زیبایی معشوق

این همه زیبایی که تقصیر تو نیست،

اما تقصیر توست

که سهم من از این همه زیبایی،

خیالی‌ست که هرشب

از موهات می‌بافم

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر در مورد رخ زیبای یار

اشتباه نکن!

نه زیبایی تو

نه محبوبیتِ تو

مرا مجذوب خود نکرد

تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی

من عاشقت شدم …

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر درباره زیبایی یار

کارگرها

زندگی ساده و

زن های زیبایی دارند

آنها هر روز

در پایان کار

از آسمان خراش ها

ابرهای سفید تازه

به خانه می برند!

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر زیبا در مورد یار

می ترسم باور کنم زیبایی دست های تو را 

وقتی شاپرک های کوچک را برمی دارد 

به موهایم می زند 

وقتی با من حرف می زند 

بی صدا 

بی صدا 

بی صدا 

می ترسم 

وقتی دست هایت 

مثل دو قایق بی قرار محاصره ام می کنند 

و دیگر فرقی ندارد 

به کدام سمت می گریزم؟ 

اگر تو را باور کنم 

مثل ماهی کوچکی در اقیانوس گم می شوم 

نمی توانم بگویم دوستت دارم! 

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

شعر در مورد زیبای یار

شب که می خوابی یادت باشد

نردبان خانه را بخوابانی

حوض را هم خالی کن

ماه اگر به زیبایی تو دست یابد

دیگر سراغ از شب هیچ بی ستاره ای نمی گیرد

یادت که نمی رود

من بی ستاره ام.

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعری در مورد زیبایی یار

سر می رود

گل از سبد

عطر از گل

باد از عطر

چنان که تصویر از آیینه

و زیبایی تو

از چشم من.

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

شعر نو درباره زیبایی یار

بغلت می کنم

سینه ات، بازوانت، شانه هات…

این همه زیبایی که در تو جمع شده

در آغوشم پخش می شود

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعر در مورد دختر زیبا

این عادلانه نیست،

گاهی در شعرهام مجبورم

زیبایی ِ تو را

در آغوش بیگانه ای تصور کنم،

افسوس که تو همچنان زیبایی،

حتی وقتی

سهم من نیستی

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

شعر در مورد دختر زیبا

شعرهای عاشقانه ام

بافته انگشتان توست

و ملیله دوزی

زیبایی ات

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعری در مورد دختر زیبا

به حرف‌های مردم کاری ناشته باش…

به زیباییت ادامه بده

میان خیال‌های شبانه‌ام

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعری در مورد زیبایی زن

گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست   

دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر درباره زیبایی دختر

فقط تاریکی می داند

ماه چقدر روشن است

فقط خاک می داند

دست های آب، چقدر مهربان!

معنی دقیق نان را

فقط آدم گرسنه می داند

فقط من می دانم

تو چقدر زیبایی
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر در مورد زن

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:جمعه 12 آبان 1396-08:15 ب.ظ

شعر در مورد زن

شعر در مورد زن,شعر در مورد زنان,شعر در مورد زن فاحشه,شعر در مورد زنان ایرانی,شعر در مورد زنان روستایی,شعر در مورد زنان بد,شعر در مورد زنان افغان,شعر در مورد زنان طنز,شعری در مورد زنان کوبانی,شعر در مورد زن ستیزی,شعر در مورد زن بی وفا,شعری در مورد زنان,شعر خیام در مورد زن فاحشه,شعر درباره زن فاحشه

شعر در مورد زن

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد زن برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

و هر کس آنچه را که دوست می‌دارد در بند می‌گذارد
و هر زن مروارید غلطان را
به زندان صندوق محبوس می‌دارد

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر در مورد زن

و آن طرف
در افق مهتابی ستاره رو در رو
زن مهتابی من…
و شب پر آفتاب چشمش در شعله‌های بنفش درد طلوع می‌کند:
مرا به پیش خودت ببر!
سردار بزرگ رویاهای سپید من!
مرا به پیش خودت ببر!

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر در مورد زنان

شما که زیبایید تا مردان
زیبایی را بستایند
و هر مرد که به راهی می‌شتابد
جادویی نوشخندی از شماست
و هر مرد در آزادگی خویش
به زنجیر زرین عشقی‌ست پای بست

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

شعر در مورد زن فاحشه

نه در خیال که رویاروی می‌بینم
سالیانی بارور را که آغاز خواهم کرد
خاطره‌ام که آبستن عشقی سرشار است
کیف مادر شدن را در خمیازه‌های انتظار طولانی
مکرر می‌کند.

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

شعر در مورد زنان ایرانی

و اشتیاق پر صداقت تو
من و خانه مان
میزی و چراغی. آری
در مرگ آورترین لحظه انتظار
زندگی را در رویاهای خویش دنبال می‌گیرم؛
در رویاها
و در امیدهایم!

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

شعر در مورد زنان روستایی

زنی را می شناسم من

که در یک گوشه ی خانه

میان شستن و پختن

درون آشپزخانه

سرود عشق می خواند

نگاهش ساده و تنهاست

صدایش خسته و محزون

امیدش در ته فرداست

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

شعر در مورد زنان بد

زنی را می شناسم من

که می گوید پشیمان است

چرا دل را به او بسته

کجا او لایق آنست؟

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

شعر در مورد زنان افغان

زنی هم زیر لب گوید 

گریزانم از این خانه

ولی از خود چنین پرسد

چه کس موهای طفلم را

پس از من می زند شانه؟

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

شعر در مورد زنان طنز

زنی آبستن درد است

زنی نوزاد غم دارد

زنی می گرید و گوید

به سینه شیر کم دارد

شعر تلاش و کوشش , شعر در مورد تلاش و کوشش , شعر درباره تلاش و کوشش , شعر در وصف تلاش و کوشش

شعری در مورد زنان کوبانی

زنی با تار تنهایی

لباس تور می بافد

زنی در کنج تاریکی

نماز نور می خواند

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

شعر در مورد زن ستیزی

زنی خو کرده با زنجیر

زنی مانوس با زندان

تمام سهم او اینست:

نگاه سرد زندانبان!

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

شعر در مورد زن بی وفا

زنی را می شناسم من

که می میرد ز یک تحقیر

ولی آواز می خواند

که این است بازی تقدیر

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

شعری در مورد زنان

زنی با فقر می سازد

 زنی با اشک می خوابد

 زنی با حسرت و حیرت

 گناهش را نمی داند

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

شعر خیام در مورد زن فاحشه

زنی واریس پایش را

 زنی درد نهانش را

 ز مردم می کند مخفی

 که یک باره نگویندش

چه بد بختی چه بد بختی!

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

شعر درباره زن فاحشه

زنی را می شناسم من

 که هر شب کودکانش را

 به شعر و قصه می خواند

 اگر چه درد جانکاهی

 درون سینه اش دارد

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

شعر در مورد زن

زنی در بستر مرگ است

 زنی نزدیکی مرگ است

 سراغش را که می گیرد؟

 نمی دانم، نمی دانم

 شبی در بستری کوچک

 زنی آهسته می میرد

تعبیر خواب سگ , تعبیرخواب سگ , سگ در خواب دیدن , تعبیر خواب سگ سیاه هار

شعر در مورد زنان

چهره ی زن ها آینه ی تمام قدِ مَردِ زندگیشان است

یک زن هر دوستت دارمی را که نمی شنود

یک خطِ کوچک میشود زیر چشمانش

و هر قدر معشوقه اش دل آزرده ترش می کند

پرنده های آسمانِ پیشانی اش

بیشتر و بیشتر می شود

شعر پدر و مادر , شعر در مورد پدر و مادر , شعر درباره پدر و مادر , شعر در وصف پدر و مادر

شعر در مورد زن فاحشه

زن هایی که در اوج میانسالی

هنوز هم زیبایند

زاده ی دستِ مردانِ ماهر ِ صورتگری اند

که بهترین اثرِ هنریِ عمرشان را

با “عشق” آفریده اند

شعر رویا , شعر در مورد رویا , شعر درباره رویا , شعر در وصف رویا

شعر در مورد زنان ایرانی

همه ی زن ها زیبا متولد می شوند

اما همه ی زن ها زیبا نمی میرند

باور کن عشق برای زن همان اکسیر جوانیست.

شعر باغ , شعر در مورد باغ , شعر درباره باغ , شعر در وصف باغ

شعر در مورد زنان روستایی

زن وقتی غمگین می شود

چه می کشد؟

مرد به همان اندازه سیگار

شعر پیری , شعر در مورد پیری , شعر درباره پیری , شعر در وصف پیری

شعر در مورد زنان بد

با اسارت زن،

هیچکس بیشتر از خود مرد

مجازات نمیشود.

شعر بی اعتنایی , شعر در مورد بی اعتنایی , شعر درباره بی اعتنایی , شعر در وصف بی اعتنایی

شعر در مورد زنان افغان

هر زَن؛

هزاران شاعر را

در خود پنهان دارد.

هر شعر؛

خاطره ی زنی ست

که روزی

از دنیای مه آلود شاعری گذشته ست…

شعر پنجره , شعر در مورد پنجره , شعر درباره پنجره , شعر در وصف پنجره

شعر در مورد زنان طنز

شب

گاهی چنان ساکت می شود

که انگار یک زن دلش شکسته است . . .

شعر اشک ریختن , شعر در مورد اشک ریختن , شعر درباره اشک ریختن , شعر در وصف اشک ریختن

شعری در مورد زنان کوبانی

هیچ مَردی

برای من ” تو” نمیشود دیوانه!

اگر حس کردی

وفادار تر از من بودی

به زنی تنها

روی تختِ خوابی دو نفره فکر کن!

شعر انتقام , شعر در مورد انتقام , شعر درباره انتقام , شعر در وصف انتقام

شعر در مورد زن ستیزی

کدام مسکن آرام کند

زنی را که

تمام دیشب

خوابِ بودنت را دیده ؟

شعر انتظار , شعر در مورد انتظار , شعر درباره انتظار , شعر در وصف انتظار

شعر در مورد زن بی وفا

بعد دوران کودکی هرگز با کسی جز خودم نمی جوشم

از زمانی که زن شدم، هر شب قهوه ام را تلخ می نوشم

شعر امید , شعر در مورد امید , شعر درباره امید , شعر در وصف امید

شعری در مورد زنان

ما زنها

هزار و یک ادا و اطوار داریم!

راست می گفت فروغ

که به دل آری و به زبان نه داریم!

دست خودمان نیست

خدا هم وقت آفرینش

نازمان را کشیده!

شعر نوزاد پسر , شعر در مورد نوزاد پسر , شعر درباره نوزاد پسر , شعر در وصف نوزاد پسر

شعر خیام در مورد زن فاحشه

بانوی من!

تو چکیده ی تمام شعرهایی

و گل تمام آزادیها

کافی است نام تو را هجا کنم

تا پادشاه شعر شوم

و فرعون واژه ها..

کافی است زنی چون تو عاشقم باشد

تا وارد کتابهای تاریخ شوم

و بیرقها برایم برافراشته شوند..

شعر بی وفایی , شعر در مورد بی وفایی , شعر درباره بی وفایی , شعر در وصف بی وفایی

شعر درباره زن فاحشه

زمین پر از فروغ هایی ست

که طعم اسارت را چشیده

و کمی غریبانه تر

به خوشبختی نگریسته اند . .!

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر در مورد زن

مردها در صدد برمی‌ آیند که زن‌ها را بشناسند؛

ولی محال است

باید فقط به همین رضایت داد که

آنها از جنس دیگری هستند…

شعر ظلم و ستم , شعر در مورد ظلم و ستم , شعر درباره ظلم و ستم , شعر در وصف ظلم و ستم

شعر در مورد زنان

ما زن ها خالق فعل برعکسیم

نیا

نمان

برو

و

دوستت ندارم …

شعر نوروز , شعر در مورد نوروز , شعر درباره نوروز , شعر در وصف نوروز

شعر در مورد زن فاحشه

بدون زنان هیچ انقلابی پیروز نمی شود.

شاید زنان از نظر جسمی ضعیف تر از مردان باشند

اما از لحاظ روحی نیرویی قوی تر از مردان دارند

شعر ایران , شعر در مورد ایران , شعر درباره ایران , شعر در وصف ایران

شعر در مورد زنان ایرانی

ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﮏ ﺯﻥ ﺭﺍ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺮﺩ٬

ﻧﻪ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻴﺸﻮﺩ؛

ﺑﻠﮑﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻴﺮﺳﺪ …

شعر راستگویی , شعر در مورد راستگویی , شعر درباره راستگویی , شعر در وصف راستگویی

شعر در مورد زنان روستایی

در آن لحظه ناگهان از خاطرم گذشت

که زن تجسم

شایسته ی همه ی بشریت است ،

تقریباً همه ی بشریت …

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر در مورد زنان بد

وقتی که زنی هوس هیچ یک از

مردانی را نمی کند که وجود دارند،

تنها هوسی که برایش باقی می ماند

نسبت به مردی است که وجود ندارد…

شعر ضایع شدن , شعر در مورد ضایع شدن , شعر درباره ضایع شدن , شعر در وصف ضایع شدن

شعر در مورد زنان افغان

هوای خانه گرفته…

هوای من برفی ست

سکوت های زنانه،

سکوت پر حرفی ست …!

شعر نفاق , شعر در مورد نفاق , شعر درباره نفاق , شعر در وصف نفاق

شعر در مورد زنان طنز

هر چه زنان آزادتر باشند،

مردان نیز آزادتر خواهند گشت

هر آن‌گاه

که کسی را برده می‌کنید

خود را به بردگی کشانده اید.

شعر ضامن آهو , شعر در مورد ضامن آهو , شعر درباره ضامن آهو , شعر در وصف ضامن آهو

شعری در مورد زنان کوبانی

تاج گل بر موهایم میگذاری

و پس

با ساقه ها

راه بر نفس هایم می بندی

شوخی دردناکی ست زنانگی من

در دیار مردانه زیستن !!

شعر صبر , شعر در مورد صبر , شعر درباره صبر , شعر در وصف صبر

شعر در مورد زن ستیزی

برایش دیوانه شو !

چرا که عشقی عاقلانه

هیچ زنی را افسون نمی کند!
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر در مورد استاد

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:پنجشنبه 11 آبان 1396-01:41 ب.ظ

شعر در مورد استاد

شعر در مورد استاد,شعر در مورد استاد و شاگرد,شعر در مورد استاد دانشگاه,شعر در مورد استاد و معلم,شعر در مورد استاد خوب,شعر در مورد استاد لطفی,شعری در مورد استاد,شعری در مورد استاد,شعر طنز در مورد استاد,شعر زیبا در مورد استاد,شعر درباره استاد و شاگرد,شعر طنز در مورد استاد دانشگاه,شعر درباره استاد دانشگاه,شعر زیبا در مورد استاد دانشگاه,شعر طنز در مورد استاد و دانشگاه,شعر طنز در مورد استاد و دانشگاه بودن یا نبودن,شعر درباره استاد و معلم,شعر در مورد معلم خوب,شعر درباره استاد خوب,شعر درباره استاد لطفی,شعری زیبا در مورد استاد,بیت شعری در مورد استاد,شعر طنز در مورد استاد و دانشجو,اشعار طنز در مورد استاد,شعر طنز درباره استاد,شعر زیبا در مورد روز استاد,شعر زیبا برای استاد,شعر زیبا درباره استاد,شعری زیبا برای استاد,اشعار زیبا در مورد استاد,شعر زیبا برای استاد دانشگاه,شعری زیبا درباره استاد,شعر در وصف استاد,شعر در وصف استاد دانشگاه,شعر در وصف استاد لطفی,شعر در وصف استاد شهناز,شعر در وصف استاد شهریار,شعر در وصف استاد مطهری,شعر در وصف استاد علیزاده,شعر در وصف استاد خوب,شعری در وصف استاد,شعری در وصف استاد دانشگاه,شعری در وصف استاد لطفی,شعر استاد شهریار در وصف معلم,شعر استاد شهریار در وصف مادر,شعر استاد شهریار در وصف حضرت علی,شعر استاد شهریار در وصف لاله,شعر استاد شهریار در وصف تبریز,شعر استاد شهریار در وصف عشقش,شعر استاد شهریار در وصف پدر,شعر استاد شهریار در وصف پری,شعر استاد شهریار در وصف آیت الله هاشمی رفسنجانی,شعر در وصف شهید مطهری,شعری در وصف شهید مطهری,شعری در وصف استاد موسیقی,شعری در وصف استاد شجریان,شعری در وصف استاد مشکاتیان,شعر استاد شهریار,شعر استاد شهریار درمورد تهرانی ها,شعر استاد شهریار درباره تبریز,شعر استاد,شعر استاد و شاگرد,شعر استاد یاحا کاشانی,شعر استاد شاهی,شعر استاد و شاگردی,شعر درباره استاد و شاگرد,شعر طنز استاد و شاگرد,شعر استاد به شاگرد,شعر استاد شاگرد,متن شعر استاد یاحا کاشانی,شعر استاد از یاحا کاشانی,شعر یاحا کاشانی درباره استاد,شعر استاد شاهی اردبیلی,شعر خوانی استاد شاهی,شعر های استاد شاهی اردبیلی,شعر ترکی استاد شاهی,شعر خوانی استاد شاهی اردبیلی

شعر در مورد استاد

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد استاد برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺭﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﻮﻧﻪ

ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﻛﻪ ﺣﺎﻟمو ﺑﺪﻭﻧﻪ

ﻣﺮﺍﻗﺒﺎ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻨﻮ ﮔﺮفتن

ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺻﻨﺪﻟﻴﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺮﻓﺘﻦ

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد استاد

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻥ ﻧﻘﻞ ﻭ ﻧﺒﺎﺕ ﻣـﻴﭙﺎﺷـﻦ

ﺗﺎ ﻣﺸﺮﻭﻃـﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑـﺮﻗـﺮﺍﺭ ﺷﻪ

ﺍﺳﺘﺎﺩ ﭼﻘـﺪ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻨﮓ ﺷـﺪﻩ

نیستی ببینی ﻛـﻪ ﺳﺮﺕ ﺟﻨﮓ ﺷـﺪﻩ !

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر در مورد استاد و شاگرد

ﻧـﻴـﺴـﺘـی ﻭﻟـی ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﻫﻢ صدایی

ﺍﺳـﺘﺎﺩ ﻣـﻦ دریای ﻣـﻦ کجایی ؟

این نامه رو استاد فقط بخونه !

این نامه ﺭﻭ تنها باید بخونه

ببخش ﺍﮔـﻪ ﭘـﺎﺭﻩ ﻭ غرق خونه

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد استاد دانشگاه

این ﺗـﺮﻡ آخرمه ﻋـﺰﻳـﺰﻡ

تولده استادمه عزیزم

ﺑﺮﺍﺕ به هدیه ی کوچیک خریدم

ﺍﺳـﺘـﺎﺩ دلم می خواست ﺍﻻﻥ تو ﺭﻭ می دیدم

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد استاد و معلم

روزگارم بد نیست

تک ژتونی دارم ، خرده هوشی ، سر سوزن پولی

جزوه ای پر ز زیراکس دوستان

و علومی که در این نزدیکیست

لای این واحدها ، پای آن برگ سفید

توی پروندهء مشروطی و کسر واحد

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر در مورد استاد خوب

اهل دانشگاهم

پیشه ام الافیست

گاهگاهی میروم دانشگاه

تا که سیمایم را استاد ببیند به کلاس

بلکه غیبت را حاضر بکند

که ز آموزش من ، جان سالم ببرم

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر در مورد استاد لطفی

چه خیالی چه خیالی… میدانم

خوب میدانم …

غیبتم بسیار است

حذف درس و کسریم اجباریست

من به مهمانی کسری رفتم

من به پشت اندوه

من به ایوان هراسانی و خواهش رفتم

رفتم از پلهء پاچه خواری بالا

تا به کوی استاد

تا به هوای نمره و استدعا

تا شب حسرت پاس کردن رفتم

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعری در مورد استاد

نمره های اندک

استاد در آرزوی لحظه ای آرامش

شاگرد در آرزوی نمره ای افزایش

یاد هر درد و غم و بی پولی

تا که شاید دل استاد به رحم بیاید

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعری در مورد استاد

ای دریغ از یک و نیم نمرهء پر پوچ و بها

من دانشجو ام

شغل من خوش تیپیست

گوشی ام یک نوکیا

عینکم آفتابیست

در خیالم جریان دارد پول ، جریان دارد کٍیف

مد ، از طرز لباسم پیداست

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر طنز در مورد استاد

چشم ها را باید شست

پشت لنز باید برد

کار ما نیست شناسایی لنز رنگی

کار ما شاید اینست که در افسون عینک ، چهار چشم باشیم

پشت کافی نت اردو بزنیم

آی دی یک دوست بدوزیم و سر کار برویم چشم بر

عینکی باید داشت

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر زیبا در مورد استاد

قربان دیدگانت استاد جان دل آرا

جانا محبتی کن این بنده ی خدا را

من مخلص تو هستم اصلا فدای کفشت

با نمره ای بخندان این قوم بینوا را

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعر درباره استاد و شاگرد

لطفی نما و بر ما اندک عنایتی کن

باور نما نگویم با غیر؛ این ماجرا را

استاد جان کرم کن بر ما مگیر مشکل

این نوت راکه گفتی سردرد کرد ما را

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعر طنز در مورد استاد دانشگاه

چند اسم خارجی را با چند شکل و درهم

تحویلما تو دادی آخر چه سود ما را ؟

هر وقت دیدمت من؛ جسمم به لرزه افتاد

گویی که موش بیند؛ آن گربه ای جفا را

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر درباره استاد دانشگاه

یک سال با تو بودم رقصیده ام به سازت

فیصدی ها پایین است یک رحم کن به ماها !

بافیصدی پایین کارپیداکردن است مشکل

آن وقت مجبور میشیم که فاش بدم شما را

شعر مرگ , شعر در مورد مرگ , شعر درباره مرگ , شعر در وصف مرگ

شعر زیبا در مورد استاد دانشگاه

اهل دانشگاهم

رشته ام علافی‌ست

جیب‌هایم خالی ست

پدری دارم

حسرتش یک شب خواب!

دوستانی همه از دم ناباب

و خدایی که مرا کرده جواب.

اهل دانشگاهم

قبله‌ام استاد است

جانمازم نمره!

شعر ماه اردیبهشت , شعر در مورد ماه اردیبهشت , شعر درباره ماه اردیبهشت , شعر در وصف ماه اردیبهشت

شعر طنز در مورد استاد و دانشگاه

خوب می‌فهمم سهم آینده من بی‌کاریست

من نمی‌دانم که چرا می‌گویند

مرد تاجر خوب است و مهندس بی‌کار

وچرا در وسط سفره ما مدرک نیست!

((چشم ها را باید شست

جور دیگر باید دید))

باید از آدم دانا ترسید!

باید از قیمت دانش نالید!

بخواب عشقم , بخواب عشقم شعر , بخواب عشقم شعرنو , آسوده بخواب عشقم

شعر طنز در مورد استاد و دانشگاه بودن یا نبودن

وبه آنها فهماند که من اینجا فهم را فهمیدم

من به گور پدر علم و هنر خندیدم!

کار ما نیست شناسایی هردمبیلی!

کار ما نیست جواب غلطی تحمیلی!

کار ما شاید این است

که مدرک در دست

فرم بی‌گاری هر شرکت بی‌پیکر را

پر بکنیم

شعر دلتنگی , شعر در مورد دلتنگی , شعر درباره دلتنگی , شعر در وصف دلتنگی

شعر درباره استاد و معلم

بی همگان بسر شود ، بی تو بسر نمیشود

این شب امتحان من چرا سحر نمیشود ؟!

مولوی او که سر زده ، دوش به خوابم آمده

گفت که با یکی دو شب ، درس به سر نمیشود !

شعر آتش , شعر در مورد آتش , شعر درباره آتش , شعر در وصف آتش

شعر در مورد معلم خوب

استرس است و امتحان ، پیر شده ست این جوان

دوره آخر الزمان ، درس ثمر نمیشود !

مثل زمان مدرسه ، وضعیت افتضاح و سه

به زور جبر و هندسه ، گاو بشر نمیشود !

شعر پاییز , شعر در مورد پاییز , شعر درباره پاییز , شعر در وصف پاییز

شعر درباره استاد خوب

مهلت ترمیم گذشت ، کشتی ما به گل نشست

خواستمش حذف کنم ، وای دگر نمیشود !

هر چه بگی برای او ، خشم و غصب سزای او

چونکه به محضر پدر ، عذر پسر نمیشود

شعر امام علی , شعر در مورد امام علی , شعر درباره امام علی , شعر در وصف امام علی

شعر درباره استاد لطفی

رفته ز بنده آبرو ، لیک ندانم از چه رو

این شب امتحان من ،دست بسر نمیشود؟

توپ شدم شوت شدم ، شاعر مشروط شدم

خنده کنی یا نکنی ، باز سحر نمیشود !!!

شعر دوستت دارم , شعر در مورد دوستت دارم , شعر درباره دوستت دارم , شعر در وصف دوستت دارم

شعری زیبا در مورد استاد

الا یا ایها الاستاد بده نمره مده آزار

که دانشجو نشه مشروط ز مشکلها

به بوی ژاکت استاد دانشجو دفتر بگشاید

زتاب قلم استاد چه خون افتاده در دلها

شعر گذر عمر , شعر در مورد گذر عمر , شعر درباره گذر عمر , شعر در وصف گذر عمر

بیت شعری در مورد استاد

شب تاریک و درس و کتابی این چنین مشکل

کجا دانند حال ما دبیرستانی های ما

مرا در دبیرستان چه امن و عیش چون هردم

ناظم فریاد می دارد که که گمشید ای فلانی ها

شعر کلیسا , شعر در مورد کلیسا , شعر درباره کلیسا , شعر در وصف کلیسا

شعر طنز در مورد استاد و دانشجو

به درس فکرت را رنگین کن گرت استاد هم گوید

که نمره بی سبب نبود ز راه و رسم استاد ها

همه کارم ز درس خوانی به بدنامی کشید آخر

نهان که ماند آن برگه که دارید در آستین ها

شعر کودکی , شعر در مورد کودکی , شعر درباره کودکی , شعر در وصف کودکی

اشعار طنز در مورد استاد

گفتم غمم فزون است ، گفتا ز من چه آید

گفتم که نمره ام ده ، گفتا ز من نیاید

گفتم که نمره دادن بسیار سهل آید

گفتا ز ما اساتید این کار کمتر آید

شعر کمک , شعر در مورد کمک , شعر درباره کمک , شعر در وصف کمک

شعر طنز درباره استاد

گفتم کرم نمایید من را کنید شما شاد

گفتا که خوش خیالی کی وقت آن بیاید

گفتم که نمره هفت بدبخت عالمم کرد 

گفتا اگر برای آن هم زیادت آید

شعر مردانگی , شعر در مورد مردانگی , شعر درباره مردانگی , شعر در وصف مردانگی

شعر زیبا در مورد روز استاد

گفتم خوشا دهی که دست شما دهد

آن گفتا تو کوشش کن کو وقت آن بر آید

گفتم دل رحیمت کی قصد رحم دارد

گفتا نگوی با کس تا وقت آن بر آید

گفتم زمان تحصیل دیدی که چون سرآید

گفتا خموش جانم ازدست من چه آید

شعر غربت , شعر در مورد غربت , شعر درباره غربت , شعر در وصف غربت

شعر زیبا برای استاد

دوست داری باز منو بندازی نه ؟

تو فکر کردی یه دانشجو پاستوریزم ؟

تو به ما نمیخوری استاد جیگر

پس چی میگی دوست داری باشی پیشم

شعر هدف , شعر در مورد هدف , شعر درباره هدف , شعر در وصف هدف

شعر زیبا درباره استاد

میخوام نخونم تا ترما باز بره بالا بیشتر

ولی امشب نود داره فردوسی پور بیا پیشم

ای استاد لعنتی نمره بده حالا واسه من

تا مشروط نشم و حالا رک بگم واست

شعر گرگ , شعر در مورد گرگ , شعر درباره گرگ , شعر در وصف گرگ

شعری زیبا برای استاد

من وقت ندارم تویه 24 ساعت خرابم که درس بخونم

پس حواسم سر کلاس نبود چون ترس ندارم ازت !

شعر جهالت , شعر در مورد جهالت , شعر درباره جهالت , شعر در وصف جهالت

اشعار زیبا در مورد استاد

من به یک نمره ناقابل ده خشنودم

و به لیسانس قناعت دارم

من نمی خندم اگر دوست من می افتد

من در این دانشگاه در سراشیب کسالت هستم

شعر پرسپولیس , شعر در مورد پرسپولیس , شعر درباره پرسپولیس , شعر در وصف پرسپولیس

شعر زیبا برای استاد دانشگاه

خوب می دانم کی استاد کوئیز می گیرد

اتوبوس کی می آید

خوب می دانم برگه حذف کجاست

هر کجا هستم باشم

تریا ، نقلیه و دانشکده از آن من است

شعر پرنده , شعر در مورد پرنده , شعر درباره پرنده , شعر در وصف پرنده

شعری زیبا درباره استاد

چه اهمیت دارد، گاه می روید خار بی نظمی ها

رخت ها را بکنیم ، پی ورزش برویم

توپ در یک قدمی است

و نگوییم که افتادن مفهوم بدی است

و نخوانیم کتابی که در آن فرمول نیست

و بدانیم اگر سلف نبود همگی می مردیم
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

شعر در مورد حج

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:دوشنبه 8 آبان 1396-04:53 ب.ظ

شعر در مورد حج

شعر در مورد حج,شعر حج,شعری در مورد حج,شعر در مورد حج رفتن,شعر در مورد رفتن به حج,شعر در مورد حجاج,شعر در مورد حجاج منا,شعر در مورد حجاج کشته شده,شعر در مورد بازگشت حجاج,شعر زیبا در مورد حجاج,شعر درباره حجاج,شعر درباره حجاج منا,شعر درباره حجاج شهید,شعر در مورد حجاج کشته شده در منا,شعر در وصف حج,شعر در وصف حجاج منا,شعری در وصف حج,شعر در وصف سفر حج,شعر در وصف حجاج,شعر زیبا در وصف حج,شعری در وصف حجاج,شعر در مورد حجاج منا

شعر در مورد حج

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد حج برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

ای مردم حج رفته، کجایید؟ کجایید؟

سرگشته در این راه چرایید؟ چرایید؟

در تیه از این بیش ممانید! ممانید!

معشوقه همین‌جاست، بیایید! بیایید!

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد حج

کعبه دلها به دست آورده ای

پس شدت بر کعبه گل پا فراز

از فروع دین ترا فرضی نبود

جز ادای دین حج ای بی نیاز

شعر محبت , شعر در مورد محبت , شعر درباره محبت , شعر در وصف محبت

شعر حج

ای به مکه رفته و برگشته باز

تو شدی محمود و ما ماندیم ایاز

ای که راجی رفته و حاجی آمدی

گو که ناجی هم شدی از کبر و ناز

شعر چشم , شعر در مورد چشم , شعر درباره چشم , شعر در وصف چشم

شعری در مورد حج

هرچـه باشـد من نمـک پـرورده ام

دل به عشق فاطمه خوش کرده ام

حج من بی فاطمه بی حاصل است

فاطـمه حـلال صـدها مشـکل اسـت

شعر افغانستان , شعر در مورد افغانستان , شعر درباره افغانستان , شعر در وصف افغانستان

شعر در مورد حج رفتن

حاجیان جمع اند دور هم همه

پس کجا رفته حسـین فاطمه

حاجـیان رفتند یکـسر درمنا

پس چرا اورفته سوی کربـلا

او بجای موی سر ،سـر میدهد

قاسـم و عـباس و اکبر میدهد

سعی حـج او صفا باخنجر است

مروه اش قبر علـی اصغر است

شعر مهربانی , شعر در مورد مهربانی , شعر درباره مهربانی , شعر در وصف مهربانی

شعر در مورد رفتن به حج

عمارت دل بیچاره دو صدپاره

ز حج و عمره به آید به حضرت باری

شعر ماه , شعر در مورد ماه , شعر درباره ماه , شعر در وصف ماه

شعر در مورد حجاج

حجّاج سوی کعبه زِ هر جا که رو کنند

باید رضای حق همه جا جست و جو کنند 

شعر مسافرت , شعر در مورد مسافرت , شعر درباره مسافرت , شعر در وصف مسافرت

شعر در مورد حجاج منا

قصد کعبه کن چو وقت حج بود

چونکه رفتی مکه هم دیده شود

شعر حجاب , شعر در مورد حجاب , شعر درباره حجاب , شعر در وصف حجاب

شعر در مورد حجاج کشته شده

حاجیان آمدند با تعظیم

شاکر از رحمت خدای کریم

آمده سوی مکه از عرفات

زده لبیک عمره از تنعیم

یافته حج و، عمره کرده تمام

بازگشته به سوی خانه، سلیم

شعر امام حسن عسکری , شعر در مورد امام حسن عسکری , شعر درباره امام حسن عسکری , شعر در وصف امام حسن عسکری

شعر در مورد بازگشت حجاج

برخیز، هان! می خواند این خانه تو را، برخیز

برخیز در پاس حرم، احرام برداریم

در انتظار ما نشسته خانه ی توحید

او را بیا چشم انتظار خویش نگذاریم

شعر حضرت مهدی , شعر در مورد حضرت مهدی , شعر درباره حضرت مهدی , شعر در وصف حضرت مهدی

شعر زیبا در مورد حجاج

سلام کعبه! سلام آستان سبز سجودم

سلام قبله من! هستی ام! تمام وجودم

سلام عشق نجیبی که صاف و ساده و پاکی

فدای نیم نگاهت تمام بود و نبودم

شعر آب , شعر در مورد آب , شعر درباره آب , شعر در وصف آب

شعر درباره حجاج

 ندهد طوف صنمخانه به سد حج قبول

شیخ صنعان که دلش را بت ترسا ببرد

شعر تشکر , شعر در مورد تشکر , شعر درباره تشکر , شعر در وصف تشکر

شعر درباره حجاج منا

 شود به کل گدایان زکات و حج واجب

کند چو دست کرم ریز او در افشانی

شعر نیمه شعبان , شعر در مورد نیمه شعبان , شعر درباره نیمه شعبان , شعر در وصف نیمه شعبان

شعر درباره حجاج شهید

 حاجیان مانده اند از ره حج

داروی اشتران گرگین کن

شعر عروس و داماد , شعر در مورد عروس و داماد , شعر درباره عروس و داماد , شعر در وصف عروس و داماد

شعر در مورد حجاج کشته شده در منا

 درپذیر، ای کعبه، چو مردم به راه

گر نکردم حج، رهی پیموده ام

شعر خوشبختی , شعر در مورد خوشبختی , شعر درباره خوشبختی , شعر در وصف خوشبختی

شعر در وصف حج

 ثواب روزه و حج قبول آن کس برد

که خاک میکده عشق را زیارت کرد

شعر قهوه , شعر در مورد قهوه , شعر درباره قهوه , شعر در وصف قهوه

شعر در وصف حجاج منا

 سرکشی لازم حسن است در ایام وصال

کعبه در موسم حج جمع کند دامان را

شعر قضاوت , شعر در مورد قضاوت , شعر درباره قضاوت , شعر در وصف قضاوت

شعری در وصف حج

 به آستان خرابات سرکشی مفروش

که بیست حج پیاده است یک نماز اینجا

شعر معلم , شعر در مورد معلم , شعر درباره معلم , شعر در وصف معلم

شعر در وصف سفر حج

 گناه ماست شب وصل اگر بود کوتاه

کند به موسم حج کعبه جمع دامن را

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

طرز تهیه دنت زعفرانی دسر خوشمزه

نویسنده :مسعود هاشمی
تاریخ:جمعه 5 آبان 1396-11:54 ب.ظ

طرز تهیه دنت زعفرانی دسر خوشمزه

طرز تهیه دنت زعفرانی بسیار خوشمزه در قسمت آشپزی سایت جسارت.امیدواریم که این مطلب مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد

طرز تهیه دنت زعفرانی , دنت زعفرانی , مشکوفی

اگر شما هم نام دنت زعفرانی را شنیده اید و علاقه به درست کردن آن هستید می توانید به آسانی آنرا در بخش آشپزی ما آموزش ببینید

آموزش مرحله به مرحله طرز تهیه دنت زعفرانی دسر خوشمزه مازندرانی ها

دنت زعفرانی یا مشکوفی یک دسر دسر مازندرانی است.

اگر به جای شیر در تهیه‌ی این دسر از آب استفاده کنید اسم دسر شما مسقطی است.

مواد لازم برای تهیه دنت زعفرانی :

نشاسته :♦: 3 قاشق غذاخوری

شکر :♦: 3 قاشق غذاخوری

شیر :♦: 2 لیوان

زعفران دم کرده :♦: 2 قاشق غذاخوری

کره :♦: یک قاشق غذاخوری

وانیل :♦: نوک قاشق چایخوری

گلاب  :♦: یک قاشق غذاخوری

آموزش مرحله به مرحله طرز تهیه دنت زعفرانی دسر خوشمزه مازندرانی ها

طرز تهیه دنت زعفرانی , دنت زعفرانی , مشکوفی

طرز تهیه دنت زعفرانی :

به نقل از سایت جسارت برای تهیه مشکوفی ابتدا

شیر سرد را در قابلمه بریزید. نشاسته و شکر را اضافه کنید. آن را هم بزنید تا نشاسته در آن حل شود.

قابلمه‌ی شیر و نشاسته را روی حرارت ملایم بگذارید و هم بزنید.

وقتی شیر گرم شد کره ، وانیل ، گلاب وزعفران را اضافه کنید.

باز، هم بزنید و صبر کنید تا مایه غلیظ شود.

حالا دنت شما آماده است. آن را از روی حرارت بردارید، در ظرف‌های مناسب بریزید و در یخچال بگذارید.

می‌توانید روی دسر را با میوه ، پودر یا خلال پسته، دارچین، و یا ترافل رنگی تزیین کنید‌.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :56
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo