شعر در مورد زیبایی

شعر در مورد زیبایی,شعر در مورد زیبایی یار,شعر در مورد زیبایی دختر,شعر در مورد زیبایی چهره,شعر در مورد زیبایی چشم,شعر در مورد زیبایی صورت,شعر در مورد زیبایی طبیعت,شعر در مورد زیبایی زن,شعر در مورد زیبایی های آفرینش,شعر در مورد زیبایی زندگی,شعر در مورد زیبایی معشوق,شعر در مورد زیبایی دوست,شعری در مورد زیبایی معشوق,شعر در مورد رخ زیبای یار,شعر درباره زیبایی یار,شعر زیبا در مورد یار,شعر در مورد زیبای یار,شعری در مورد زیبایی یار,شعر نو درباره زیبایی یار,شعر در مورد دختر زیبا,شعر در مورد دختر زیبا,شعری در مورد دختر زیبا,شعری در مورد زیبایی زن,شعر درباره زیبایی دختر,شعر زیبا درمورد دخترم,شعر زیبا در مورد دختر گلفروش,شعری در مورد زیبایی چهره,شعر در مورد چهره زیبا,شعری در مورد زیبایی صورت,شعر درباره چهره زیبا,شعر درباره زیبایی چهره,شعری در مورد چهره زیبا,شعر در مورد زیبایی چشمان,شعر در مورد چشم زیبا,شعر در مورد چشمان زیبا,شعر در مورد چشم زیبا,شعر در مورد چشمان زیبا,شعر زیبا در مورد چشمان زیبا,شعری در مورد چشم زیبا,شعر زیبا درباره چشم,شعر درباره چشم زیبا,شعر در مورد صورت زیبا,شعر درباره زیبایی صورت,شعری در مورد صورت زیبا,شعر در باره صورت زیبا,شعر کوتاه در مورد صورت زیبا,شعر کوتاه در مورد زیبایی طبیعت,شعری در مورد زیبایی طبیعت,شعر در مورد طبیعت زیبا,شعری در مورد طبیعت زیبا,شعر در مورد زیبایی های طبیعت,شعر در مورد طبیعت زیبا,شعر درباره زیبایی طبیعت,شعری درباره زیبایی طبیعت,شعر های زیبا در مورد طبیعت,شعر در مورد زیبایی زن,شعر زیبا در مورد زن روستایی,شعر زیبا در مورد زندان,شعر درباره زیبایی زن,شعر در مورد زندگی زیبا,شعر در مورد زندگی زیبا,شعر درمورد زیبایی زن,شعر زیبا درمورد زندگی,شعری در مورد زیبایی های افرینش,شعر درباره زیبایی های افرینش,شعری درباره ی زیبایی های آفرینش,شعری درباره زیبایی های آفرینش,شعر زیبای در مورد زندگی,شعری درباره زیبایی زندگی,شعر زیبا در مورد زندگی زیباست,شعری در مورد زیبایی زندگی,شعر در مورد زیبایی های زندگی,شعر در وصف زیبایی یار,شعر در وصف یار زیبا,شعر در وصف زیبایی معشوق,شعر در وصف زیبایی دوست,شعر نو در وصف زیبایی یار,شعری در وصف زیبایی دوست,شعر وصف زیبایی یار,شعری زیبا در وصف یار,شعر در وصف زیبای یار,اشعار در وصف زیبایی یار,شعر در وصف زیبایی,شعر در وصف زیبایی زن,شعر در وصف زیبایی طبیعت,شعر در وصف زیبایی صورت,شعر در وصف زیبایی پاییز,شعر در وصف زیبایی شب,شعر در وصف زیبایی معشوقه,شعر در وصف زیبایی زن,شعر در وصف زیبایی زندگی,شعری در وصف زیبایی زن,شعر در وصف زن زیبا,شعر در وصف زندگی زیبا,شعری در وصف زیبایی یک دختر,شعر زیبا در وصف زن,شعر زیبا در وصف زنان,شعری زیبا در وصف زن,شعر زیبا در وصف معشوقه,شعری در وصف زیبایی معشوق,شعر در وصف زیبای معشوق,شعر وصف زیبایی معشوقه,شعر در وصف دوست زیبا,شعر زیبا در وصف دوستان,شعر زیبا در وصف دوستی,شعر زیبا در وصف دوست داشتن,شعری زیبا در وصف دوست,شعری زیبا در وصف دوست خوب,شعری زیبا در وصف دوست,شعری زیبا در وصف دوستان,شعری در وصف زیبایی طبیعت,شعر زیبا در وصف طبیعت,شعری زیبا در وصف طبیعت,شعر در وصف صورت زیبا,شعر در وصف زیبایی چهره,شعری در وصف صورت زیبا,شعر زیبا در وصف پاییز,شعری زیبا در وصف پاییز,شعر زیبا در وصف شب یلدا,شعر زیبا در وصف شب,شعر زیبا در وصف شب یلدا,شعری زیبا در وصف شب قدر,شعر زیبا در وصف شب قدر,شعری زیبا در وصف شب یلدا,شعری زیبا در وصف شب,شعر زیبایی,شعر زیبایی یار,شعر زیبایی چهره,شعر زیبایی در مورد زن,شعر زیبایی در وصف زن,شعر زیبایی در مورد دختر,شعر زیبایی,شعر درباره زیبایی,شعر درباره زیبایی زن,شعر درباره زیبایی زندگی,شعری دروصف زیبایی یار,شعر زیبای یار,شعر زیبای یار دبستانی من,شعر زیبا یار,شعر زیبایی یار,شعر درباره زیبایی یار,شعر وصف زیبایی یار,شعر زیبا برای یار,شعر زیبا فراق یار,شعر چهره زیبای تو,شعر زیبایی صورت,شعر درباره زیبایی چهره,شعر در وصف زیبایی چهره,شعر برای زیبایی چهره,شعر زیبایی در مورد زندگی,شعر زیبای در مورد زندگی,شعر زیبا در مورد زن,شعر زیبا در مورد زندگی,شعر زیبا در مورد زن,شعر زیبا در مورد زنان,شعر زیبا در مورد زندگی زیباست,شعر زیبا در مورد زندان,شعری زیبا در مورد زن,شعر های زیبا در وصف دختر,شعر زیبا در وصف زن,شعر زیبا در وصف زندگی,شعر زیبا در وصف زنان,شعری زیبا در وصف زن,شعری زیبا در وصف زندگی,شعر زیبا در وصف دختر,شعر زیبا در وصف همسر,شعر های زیبا در وصف زن,شعر زیبا در مورد دختر,شعر زیبا در مورد دختر,شعر زیبا در مورد روز دختر,شعر زیبا در مورد دوست دختر,شعری زیبا در مورد روز دختر,شعر زیبا در مورد دخترم,شعر زیبا در مورد دختر گلفروش,شعری زیبا در مورد دختر,شعر های زیبا در مورد دختر,شعر زیباییت,شعر زیبایی از سعدی,شعر زیبایی زن,شعر زیبایی تو,شعر زیبایی عاشقانه,شعر درباره زیبایی معشوق,شعر درباره زیبایی طبیعت,شعر درباره زیبایی های افرینش,شعری درباره زیبایی طبیعت,شعر درباره زیبایی,شعر زیبایی درباره ی ایران,شعر در مورد زیبایی چهره,شعری درباره زنان زیبا,شعری درباره زیبایی زندگی,شعر در مورد زیبایی زن,شعر زیبا درباره زن,شعر زیبا درباره زندگی,شعر زیبا در باره زن,شعر زیبای درباره زن,شعر در مورد زیبایی زندگی,شعری زیبا درباره زندگی,شعر های زیبا درباره زندگی,شعر نو زیبا درباره زندگی

شعر در مورد زیبایی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد زیبایی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

من پیراهنت را در باد دوست دارم

و زیبایی ات را

در آینه ای که از آن عبور کرده ای!

شعر پدر , شعر در مورد پدر , شعر درباره پدر , شعر در وصف پدر

شعر در مورد زیبایی

تو را دوست دارم

و زیبایی ام را به جهان تسلیم می کنم

تا هر لبی که تو را می بوسد

من باشم …

شعر مادر , شعر در مورد مادر , شعر درباره مادر , شعر در وصف مادر

شعر در مورد زیبایی یار

دستم را

به زیبایی تو نزدیک می کنم

و خواب از سرم می پرد

حتما که نباید

فنجان را سر کشید

گاهی قهوه از چشم ها

در جان می چکد.

شعر دوست , شعر در مورد دوست , شعر درباره دوست , شعر در وصف دوست

شعر در مورد زیبایی دختر

چقدر زیبایی وقتی مرا متهم می کنی

که دوستت ندارم!

چقدر این وقت ها عاشقت هستم!

شعر دریا , شعر در مورد دریا , شعر درباره دریا , متن در مورد دریا , اس ام اس در مورد دریا

شعر در مورد زیبایی چهره

آنقدر زیبایی

که شاعرها به احترامت

کلاه از سر بر می دارند!

و روی پیشانی شعرهای شان

عرق شرم می نشیند!

شعر برادر , شعر در مورد برادر , شعر درباره برادر , شعر در وصف برادر

شعر در مورد زیبایی چشم

تصویر قشنگی ست

برخورد موج با صخره

در یک غروب زیبا

اما …

تا اسیر دریا نشوی

نمی فهمی چه جهنمی ست این زیبایی!

شعر خواهر , شعر در مورد خواهر , شعر درباره خواهر , شعر در وصف خواهر

شعر در مورد زیبایی صورت

من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را

وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را

شعر زندگی , شعر در مورد زندگی , شعر درباره زندگی , شعر در وصف زندگی

شعر در مورد زیبایی طبیعت

می دانی

تقصیر من نیست

اگر زیبایی چشم های تو

توی هیچ بوم نقاشی

جا نمی شود

آنقدر بی رحمانه زیبایی

که چشم دوربین ها را

ضعیف کرده ای

شعر مهر ماه , شعر در مورد مهر ماه , شعر درباره مهر ماه , شعر در وصف مهر ماه

شعر در مورد زیبایی زن

زیبایی می تواند بی رحم باشد

درست شبیه چال ظریف گونه ی چپ تو

وقتی عمیق می خندی!

شعر عشق , شعر در مورد عشق , شعر درباره عشق , شعر در وصف عشق

شعر در مورد زیبایی های آفرینش

انگار که خداوند

معشوقه ای داشته باشد!

انگار که معشوقه اش

ترکش کرده باشد!

انگار که خداوند

تو را

در لحظه ی تنها شدنش

آفریده باشد.

زیباییِ تو

غم انگیز است!

شعر گل , شعر در مورد گل , شعر درباره گل , شعر در وصف گل

شعر در مورد زیبایی زندگی

یاد تو که می افتم

دست دلم را می گیرم وُ

می رویم

پای قرارهای نیامده ات

به تو فکر می کنم

و زیبایی چشمانت

حواسم را به هم می ریزد

شعر شب بخیر , شعر در مورد شب بخیر , شعر درباره شب بخیر , شعر در وصف شب بخیر

شعر در مورد زیبایی معشوق

در نور شمع

زن تری؛

در آفتاب صبح که چشم باز می‌کنی

فرشته تر؛

و من بین این دو زیبایی ِ با شکوه

عاشقانه آونگ شده ام

شعر صبح بخیر , شعر در مورد صبح بخیر , شعر درباره صبح بخیر , شعر در وصف صبح بخیر

شعر در مورد زیبایی دوست

زیبایی ات را

در لحظه ای حبس می کنم و

به دیوار می آویزم!

بافه ای از گیسوانت 

از قاب بیرون می ریزد!

دوباره می فهمم 

نه در عکس

نه در نگاه

نه در روسری

و نه در واژه های این شعر

زیبایی تو

در هیچ قابی

محصور شدنی نیست!

شعر عید غدیر , شعر در مورد عید غدیر , شعر درباره عید غدیر , شعر در وصف عید غدیر

شعری در مورد زیبایی معشوق

این همه زیبایی که تقصیر تو نیست،

اما تقصیر توست

که سهم من از این همه زیبایی،

خیالی‌ست که هرشب

از موهات می‌بافم

شعر تنهایی , شعر در مورد تنهایی , شعر درباره تنهایی , شعر در وصف تنهایی

شعر در مورد رخ زیبای یار

اشتباه نکن!

نه زیبایی تو

نه محبوبیتِ تو

مرا مجذوب خود نکرد

تنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدی

من عاشقت شدم …

شعر تولد , شعر در مورد تولد , شعر درباره تولد , شعر در وصف تولد

شعر درباره زیبایی یار

کارگرها

زندگی ساده و

زن های زیبایی دارند

آنها هر روز

در پایان کار

از آسمان خراش ها

ابرهای سفید تازه

به خانه می برند!

شعر ماه محرم , شعر در مورد ماه محرم , شعر درباره ماه محرم , شعر در وصف ماه محرم

شعر زیبا در مورد یار

می ترسم باور کنم زیبایی دست های تو را 

وقتی شاپرک های کوچک را برمی دارد 

به موهایم می زند 

وقتی با من حرف می زند 

بی صدا 

بی صدا 

بی صدا 

می ترسم 

وقتی دست هایت 

مثل دو قایق بی قرار محاصره ام می کنند 

و دیگر فرقی ندارد 

به کدام سمت می گریزم؟ 

اگر تو را باور کنم 

مثل ماهی کوچکی در اقیانوس گم می شوم 

نمی توانم بگویم دوستت دارم! 

شعر لیاقت , شعر در مورد لیاقت , شعر درباره لیاقت , شعر در وصف لیاقت

شعر در مورد زیبای یار

شب که می خوابی یادت باشد

نردبان خانه را بخوابانی

حوض را هم خالی کن

ماه اگر به زیبایی تو دست یابد

دیگر سراغ از شب هیچ بی ستاره ای نمی گیرد

یادت که نمی رود

من بی ستاره ام.

شعر لب , شعر در مورد لب , شعر درباره لب , شعر در وصف لب

شعری در مورد زیبایی یار

سر می رود

گل از سبد

عطر از گل

باد از عطر

چنان که تصویر از آیینه

و زیبایی تو

از چشم من.

شعر لبخند , شعر در مورد لبخند , شعر درباره لبخند , شعر در وصف لبخند

شعر نو درباره زیبایی یار

بغلت می کنم

سینه ات، بازوانت، شانه هات…

این همه زیبایی که در تو جمع شده

در آغوشم پخش می شود

شعر ادب , شعر در مورد ادب , شعر درباره ادب , شعر در وصف ادب

شعر در مورد دختر زیبا

این عادلانه نیست،

گاهی در شعرهام مجبورم

زیبایی ِ تو را

در آغوش بیگانه ای تصور کنم،

افسوس که تو همچنان زیبایی،

حتی وقتی

سهم من نیستی

شعر انسانیت , شعر در مورد انسانیت , شعر درباره انسانیت , شعر در وصف انسانیت

شعر در مورد دختر زیبا

شعرهای عاشقانه ام

بافته انگشتان توست

و ملیله دوزی

زیبایی ات

شعر تهران , شعر در مورد تهران , شعر درباره تهران , شعر در وصف تهران

شعری در مورد دختر زیبا

به حرف‌های مردم کاری ناشته باش…

به زیباییت ادامه بده

میان خیال‌های شبانه‌ام

شعر آسمان , شعر در مورد آسمان , شعر درباره آسمان , شعر در وصف آسمان

شعری در مورد زیبایی زن

گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست   

دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست

شعر خداحافظی , شعر در مورد خداحافظی , شعر درباره خداحافظی , شعر در وصف خداحافظی

شعر درباره زیبایی دختر

فقط تاریکی می داند

ماه چقدر روشن است

فقط خاک می داند

دست های آب، چقدر مهربان!

معنی دقیق نان را

فقط آدم گرسنه می داند

فقط من می دانم

تو چقدر زیبایی