اشعار فرخی سیستانی

اشعار فرخی سیستانی,اشعار فرخی سیستانی اندروید,دیوان اشعار فرخی سیستانی,گزیده اشعار فرخی سیستانی,دانلود اشعار فرخی سیستانی,اشعار کوتاه فرخی سیستانی,ترجمه اشعار فرخی سیستانی,اشعار عاشقانه فرخی سیستانی,بهترین اشعار فرخی سیستانی,اشعار زیبای فرخی سیستانی,مجموعه اشعار فرخی سیستانی,شعر کوتاه از فرخی سیستانی,شعر عاشقانه فرخی سیستانی,شعر زیبای فرخی سیستانی,شعر های زیبای فرخی سیستانی,شعر فرخی سیستانی,اشعار فرخی سیستانی,اشعار فرخی سیستانی اندروید,سبک شعر فرخی سیستانی,شعر بهار فرخی سیستانی,بهترین شعر فرخی سیستانی,شعر عاشقانه فرخی سیستانی,معنی شعر فرخی سیستانی,شعر ابر فرخی سیستانی,شعر زیبای فرخی سیستانی,دیوان اشعار فرخی سیستانی,گزیده اشعار فرخی سیستانی,دانلود اشعار فرخی سیستانی,اشعار کوتاه فرخی سیستانی,ترجمه اشعار فرخی سیستانی,اشعار عاشقانه فرخی سیستانی,بهترین اشعار فرخی سیستانی,اشعار زیبای فرخی سیستانی,شعر بهار از فرخی سیستانی,معنی شعر داغگاه فرخی سیستانی,تفسیر شعر فرخی سیستانی,معنی شعر بهار فرخی سیستانی,معنی شعر گوایی از فرخی سیستانی,معنی شعر وصف ابر از فرخی سیستانی,معنی شعر در وصف داغگاه از فرخی سیستانی,معنی ابیات شعر داغگاه از فرخی سیستانی,شعر های زیبای فرخی سیستانی,شعری زیبا از فرخی سیستانی

اشعار فرخی سیستانی

در این مطلب سعی کرده ایم حدود 100 شعر از اشعار زیبا را در مورد فرخی سیستانی برای شما تهیه نماییم.برای دیدن این اشعار به ادامه مطلب مراجعه نمایید

سیاه‌ چشما مِهر تو غم‌گسار من است

به روزگار خزان روی تو بهار من است

شعر امام حسن , شعر در مورد امام حسن , شعر در وصف امام حسن , شعر درباره امام حسن

اشعار فرخی سیستانی

دل من همی داد گفتی گواهی

که باشد مرا روزی از تو جدایی

شعر کوچه , شعر در مورد کوچه , شعر درباره کوچه , شعر در وصف کوچه

اشعار فرخی سیستانی اندروید

بوسه‌ای از دوست ببردم به نرد

نرد برافشاند و دو رخ سرخ کرد

شعر فکر کردن , شعر در مورد فکر کردن , شعر درباره فکر کردن , شعر در وصف فکر کردن

دیوان اشعار فرخی سیستانی

ای دوستی نموده و پیوسته دشمنی 

 در شرط ما نبود که با من تو این کنی

شعر فاصله , شعر در مورد فاصله , شعر درباره فاصله , شعر در وصف فاصله

گزیده اشعار فرخی سیستانی

 ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید

 کلید باغ ما را ده که فردامان بکار آید

شعر کعبه دل , شعر در مورد کعبه دل , شعر درباره کعبه دل , شعر در وصف کعبه دل

دانلود اشعار فرخی سیستانی

برآمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا

چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا

شعر فراق , شعر در مورد فراق , شعر درباره فراق , شعر در وصف فراق

اشعار کوتاه فرخی سیستانی

من ندانم که عاشقی چه بلاست

هر بلایی که هست عاشق راست

شعر فرشته , شعر در مورد فرشته , شعر درباره فرشته , شعر در وصف فرشته

ترجمه اشعار فرخی سیستانی

زرد و خمیده گشتم از غم عشق

دو رخ لعل فام و قامت راست

کاشکی دل نبودیم که مرا

اینهمه درد و سختی از دل خاست

شعر قدر نشناسی , شعر در مورد قدر نشناسی , شعر درباره قدر نشناسی , شعر در وصف قدر نشناسی

اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

دل بود جای عشق و چون دل شد

عشق را نیز جایگاه کجاست

دل من چون رعیتیست مطیع

عشق چون پادشاه کامرواست

شعر امام حسین , شعر در مورد امام حسین , شعر درباره امام حسین , شعر در وصف امام حسین

بهترین اشعار فرخی سیستانی

برد و برد هر چه بیند و دید

کند و کرد هر چه خواهد و خواست

وای آن کو به دام عشق آویخت

خنک آن کو ز دام عشق رهاست

شعر امام سجاد , شعر در مورد امام سجاد , شعر درباره امام سجاد , شعر در وصف امام سجاد

اشعار زیبای فرخی سیستانی

عشق بر من در عنا بگشاد

عشق سر تا به سر عذاب و عناست

در جهان سخت‌تر ز آتش عشق

خشم فرزند سیدالوزراست

شعر قدر یکدیگر را دانستن , شعر در مورد قدر یکدیگر را دانستن , شعر درباره قدر یکدیگر را دانستن , شعر در وصف قدر یکدیگر را دانستن

مجموعه اشعار فرخی سیستانی

میر ابوالفتح کز فتوت و فضل

در جهان بی‌شبیه و بی‌همتاست

صفتش: مهتر گشاده کفست

لقبش: خواجهٔ بزرگ عطاست

شعر ماه خرداد , شعر در مورد ماه خرداد , شعر درباره ماه خرداد , شعر در وصف ماه خرداد

شعر کوتاه از فرخی سیستانی

به سخا نامورتر از دریاست

گرچه او را کمینه فضل سخاست

دست او هست ابر و دریا دل

ابر شاگرد و نایبش دریاست

شعر گیسو , شعر در مورد گیسو , شعر درباره گیسو , شعر در وصف گیسو

شعر عاشقانه فرخی سیستانی

بخشش او طبیعی و گهریست

بخشش دیگران به روی و ریاست

راد مرد و کریم و بی‌خللست

راد و یکخوی و یکدل و یکتاست

شعر لیلی و مجنون , شعر در مورد لیلی و مجنون , شعر درباره لیلی و مجنون , شعر در وصف لیلی و مجنون

شعر زیبای فرخی سیستانی

نیکویی را ثواب هفتادست

از خدا و بر این رسول گواست

اندکست این ز فضل او هر چند

کس نگفته‌ست کاند کیش چراست

شعر ثریا , شعر در مورد ثریا , شعر درباره ثریا , شعر در وصف ثریا

شعر های زیبای فرخی سیستانی

آن خواجه غریبتر که ازو

خدمتی را هزار گونه جزاست

اثر نعمت و عنایت او

بر همه کس چو بنگری پیداست

شعر گذشته , شعر در مورد گذشته , شعر درباره گذشته , شعر در وصف گذشته

شعر فرخی سیستانی

ادبا را شریک دولت کرد

دولت خواجه دولت ادباست

شعرا را رفیق نعمت کرد

نعمت خواجه نعمت شعراست

شعر گذشت , شعر در مورد گذشت , شعر درباره گذشت , شعر در وصف گذشت

اشعار فرخی سیستانی

هر تنی زیر بار منت اوست

هر زبانی به شکر او گویاست

او ز جود و ز فضل تنها نیست

در همانند خویشتن تنهاست

شعر قلب , شعر در مورد قلب , شعر درباره قلب , شعر در وصف قلب

اشعار فرخی سیستانی اندروید

طبع او چون هواست روشن و پاک

روشن و پاک بی‌بهانه هواست

هر که با او به دشمنی کوشد

روز او از قیاس بی‌فرداست

شعر یاد خدا , شعر در مورد یاد خدا , شعر درباره یاد خدا , شعر در وصف یاد خدا

سبک شعر فرخی سیستانی

تیغ او بر سر مخالف او

از خدای جهان نبشته قضاست

دشمن او ازو به جان نرهد

ور همه پروریدهٔ عنقاست

شعر یار , شعر در مورد یار , شعر درباره یار , شعر در وصف یار

شعر بهار فرخی سیستانی

گر چه آباش سیدان بودند

او به هر فضل سید آباست

دست او را مکن قیاس به ابر

که روا نیست این قیاس و خطاست

شعر وطن , شعر در مورد وطن , شعر درباره وطن , شعر در وصف وطن

بهترین شعر فرخی سیستانی

گر چه گیتی ز ابر تازه شود

اندرو بیم صاعقه‌ست و بلاست

تا هوا را گشادگی و خوشیست

تا زمین را فراخی و پهناست

شعر باران , شعر در مورد باران , شعر درباره باران , شعر در وصف باران

شعر عاشقانه فرخی سیستانی

شادمان باد و یافته ز خدای

هر چه او را مراد و کام و هواست

مهرگانش خجسته باد چنان

کو خجسته پی و خجسته لقاست

کاندرین مهرگان فرخ پی

زو مرا نیم موزه نیم قباست

شعر بچه , شعر در مورد بچه , شعر درباره بچه , شعر در وصف بچه

معنی شعر فرخی سیستانی

چو گردان گشته سیلابی میان آب آسوده

چو گردان گردباد تندگردی تیره اندر وا

ببارید و ز هم بگسست و گردان گشت بر گردون

چو پیلان پراکنده میان آبگون صحرا

شعر ماه فروردین , شعر در مورد ماه فروردین , شعر درباره ماه فروردین , شعر در وصف ماه فروردین

شعر ابر فرخی سیستانی

تو گفتی گرد زنگارست بر آیینهٔ چینی

تو گفتی موی سنجاب است بر پیروزه‌گون دیبا

به سان مرغزار سبز رنگ اندر شده گردش

به یک ساعت ملون کرده روی گنبد خضرا

شعر کافه , شعر در مورد کافه , شعر درباره کافه , شعر در وصف کافه

شعر زیبای فرخی سیستانی

تو گفتی آسمان دریاست از سبزی و بر رویش

به پرواز اندر آورده‌ست ناگه بچگان عنقا

همی‌رفت از بر گردون، گهی تاری گهی روشن

وزو گه آسمان پیدا و گه خورشید ناپیدا

شعر حج , شعر در مورد حج , شعر درباره حج , شعر در وصف حج

دیوان اشعار فرخی سیستانی

به سان چندن سوهان‌زده بر لوح پیروزه

به کردار عبیر بیخته بر صفحهٔ مینا

چو دودین آتشی، کآبش به روی اندر زنی ناگه

چو چشم بیدلی کز دیدن دلبر شود بینا

شعر جوانی , شعر در مورد جوانی , شعر درباره جوانی , شعر در وصف جوانی

گزیده اشعار فرخی سیستانی

هوای روشن از رنگش مغبر گشت و شد تیره

چو جان کافر کشته ز تیغ خسرو والا

یمین دولت و دولت بدو آراسته گیتی

امین ملت و ملت بدو پیراسته دنیا

شعر بهشت , شعر در مورد بهشت , شعر درباره بهشت , شعر در وصف بهشت

دانلود اشعار فرخی سیستانی

قوام دین پیغمبر، ملک محمود دین پرور

ملک فعل و ملک سیرت ملک سهم و ملک سیما

شهنشاهی که شاهان را ز دیده خواب برباید

ز بیم نه منی گرزش به جابلقا و جابلسا

شعر چرخ گردون , شعر در مورد چرخ گردون , شعر درباره چرخ گردون , شعر در وصف چرخ گردون

اشعار کوتاه فرخی سیستانی

کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید

تو لختی صبر کن چندانکه قمری بر چنار آید

 چو اندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید

تو را مهمان ناخوانده بروزی صد هزار آید

شعر جدایی , شعر در مورد جدایی , شعر درباره جدایی , شعر در وصف جدایی

ترجمه اشعار فرخی سیستانی

کنون گر گلبنی را پنج شش گل در شمار آید

چنان دانی که هر کس را همی زو بوی یار آید

 بهر امسال پنداری همی خوشتر ز یار آید

از این خوشتر شود فردا که خسرو از شکار آید

شعر جاده , شعر در مورد جاده , شعر درباره جاده , شعر در وصف جاده

اشعار عاشقانه فرخی سیستانی

بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی

شعر چهره زیبا , شعر در مورد چهره زیبا , شعر درباره چهره زیبا , شعر در وصف چهره زیبا

بهترین اشعار فرخی سیستانی

دل پیش من نهادی و بفریفتی مرا

  آگه نبوده‌ام که همی دانه افکنی

پنداشتم همی که دل از دوستی دهی 

 بر تو گمان که برد که تو دشمن منی

شعر چای , شعر در مورد چای , شعر درباره چای , شعر در وصف چای

اشعار زیبای فرخی سیستانی

دل دادن تو از پی آن بود تا مرا  

 اندر فریبی و دلم از جای برکنی

کشتی مرا به دوستی و کس نکشته بود 

زین زارتر کسی را هرگز به دشمنی

شعر دختر , شعر در مورد دختر , شعر درباره دختر , شعر در وصف دختر

شعر بهار از فرخی سیستانی

بستی به مهر با دل من چند بار عهد

از تو نمی‌سزد که کنون عهد بشکنی

 با تو رهیت را چو به دل ایمنی نبود

زین پس به جان چگونه بود بر تو ایمنی